Maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukainen lupa

Maastoliikennelain tai vesiliikennelain mukaisella luvalla pyritään ehkäisemään kohtuuttomia haittoja luonnolle ja ympäristölle. 

Maastoliikennelain mukaista lupaa moottorikelkkareitin perustamiseen, moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuviin kilpailuihin ja harjoituksiin haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemuksessa on oltava maastoliikennelaissa ja -asetuksessa esitetyt tiedot. Myös moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai tapahtuminen järjestämiseen haetaan lupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. 

Alueelliset ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­pal­ve­lut

Suokatu 42, PL 1097

70111 Kuopio