Liikennemerkit


Tieliikennelain mukaan kunta asettaa liikenteenohjauslaitteen (liikennemerkki, liikennevalo, muu liikenteen ohjaamiseksi tarkoitettu laite tai tiemerkintä) kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle.

Ennen pysyväksi tarkoitetun liikenteenohjauslaitteen asettamista kunnan on varattava poliisille tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa. Liikenteenohjaussuunnitelma tehdään uusille kaduille katusuunnittelun yhteydessä.

Yleisille liikennealueille tulevat anomukset


Tonttikaduille tehtävät vapaamuotoiset hakemukset liikennemerkeistä osoitetaan Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön suunnittelupalveluille.

Anomuksessa tulee olla perustelut merkin asettamiselle sekä mukana selvitys, että vähintään puolet liikennemerkin vaikutuspiiriin tulevista asukkaista on anomuksen takana. Liikennemerkkien asettamisesta päättää suunnittelupäällikkö poliisin annettua ensin lausunnon asiasta.

Yksityistielle tulevat anomukset


Tieliikennelain 51 §:n mukaan muualle kuin yleiselle tielle tai kunnan hallitsemalle kadulle tai muulle liikennealueelle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen.

Yksityisen tien pitäjä anoo kunnalta luvan ennen liikennemerkin asettamista. Liikennemerkin asettamisesta tulee olla tiekunnan kokouksessa tehty lainvoimainen päätös tai kaikkien tieosakkaiden hyväksyntä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Liikennemerkkianomukset yleisille liikennealueille ja yksityisteille

Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
kunnallistekninen suunnittelu
PL 1097 (Suokatu 42)
70111 Kuopio

tai liikenne(at)kuopio.fi

Rikkoontuneet liikennemerkit

kunnossapito(at)kuopio.fi

Linkkejä Linkkejä

Julkaisuja (pdf) Julkaisuja (pdf)