Osallistu ja vaikuta

Kyselyt

Kuopion kaupungin metsäsuunnitelma päivitetään

Kuopion kaupungin omistamille metsille päivitetään strateginen pitkän aikavälin metsäsuunnitelma vuosille 2021-2070. Strategisessa metsäsuunnitelmassa asetetaan suuntaviivat metsien pitkän...

Kuopion liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt - vastaa kyselyyn!

Kuopion kaupunki on käynnistänyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa ja se valmistuu alkuvuodesta 2022. Suunnitelmassa keskitytään...

Taimistopuiston peruskorjaussuunnitelman laatiminen alkaa - vastaa asukaskyselyyn

Kuopion kaupunki aloittaa Neulamäessä sijaitsevan Taimistopuiston (Inkkaripuiston) peruskunnostussuunnitelman laatimisen. Puiston kunnostamisen suunnittelutyö tehdään tänä vuonna ja rakentaminen...

Asukaskysely Rahusenkankaan ja Kettulanlahden kaupunkimetsien hoidosta

Kuopion kaupunki on aloittamassa Rahusenkankaan ja Kettulanlahden kaupunginosien metsien käytön ja hoidon suunnittelun. Suunnittelualueen rajauksessa on huomioitu keväällä 2021 tehdyt liito-orava...

Vastaa talvipysäköintikokeilun asukaskyselyyn

Kuopion kaupunki kerää asukaskyselyllä palautteita Niiralan, Linnanpellon ja Jynkän asuinalueiden talvipysäköintikokeilusta ajalta 1.12.2020 - 31.3.2021. Asukaskyselyn vastausten perusteella...