Säännöt ja ohjeet


Kaupungin hallinnosta määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymillä johtosäännöillä.

Asiakirjat on julkaistu pdf-muodossa, ellei muuta ole mainittu.

Kaupunginvaltuuston työjärjestys
Kaupunginvaltuusto päättää mm. kaupungin strategiasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hyväksyy kaupungin tilinpäätöksen.

Kaupunginhallituksen johtosääntö
Johtosäännössä määrätään kaupunginhallituksen toimivallasta ja suhteesta kaupungin muihin toimielimiin ja viranhaltijoihin. Johtosäännössä määrätään myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävistä sekä kaupunginjohtajan tehtävistä.

Kuopion kaupungin hallintosääntö
Hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä talouden hoidosta.

Palvelualueiden johtosääntö
Palvelualueiden johtosääntöön on koottu eri palvelualueille kuuluvat tehtävät. Johtosäännössä määrätään palvelualuilla olevien lautakuntien ja palvelualueiden hallinnon järjestämisestä, tehtävistä ja toimivallasta.

Tarkastussääntö
Tarkastussäännössä määrätään kaupungin talouden ja hallinnon valvontajärjestelmästä, ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta sekä tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimiston tehtävistä.

Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa
Johtosäännössä määritellään mm. toimivalta pysyvään palvelussuhteeseen ottamisessa uudessa organisaatiossa.

Toimintasäännöt


Palvelualueiden toiminnasta määrätään kunkin palvelualueen toimintasäännöillä:

Liikelaitosten johtosäännöt Liikelaitosten johtosäännöt