Säännöt ja ohjeet


Kaupungin hallinnosta määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymillä johtosäännöillä.

Uusi kuntalaki (410/2015) edellyttää, että kaikki aiemmin eri johtosäännöillä määrätyt asiat kootaan yhteen johtosääntöön, eli hallintosääntöön.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.5.2017 hyväksynyt Kuopion kaupungin hallintosäännön 1.6.2017 lukien. 

Samalla on kumottu aiemmin voimassa olleet kaupunginvaltuuston työjärjestys, kaupunginhallituksen johtosääntö, palvelualueiden johtosääntö, tarkastussääntö, johtosääntö henkilöstöasioissa sekä luottamushenkilöiden palkkiosääntö. Hallintosääntö korvaa myös johtokuntien johtosäännöt (Kallaveden Työterveys Liikelaitos, Kuntatekniikkaliikelaitos ja Kuopion Vesi Liikelaitos) sekä alueellisten lautakuntien johtosäännöt (Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta, Savo-Pielisen jätelautakunta sekä Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta).

Hallintosäännön viimeisin muutos on tullut voimaan 1.1.2022 lukien.

Toimintasäännöt


Palvelualueiden toiminnasta määrätään kunkin palvelualueen toimintasäännöillä: