Hulevedet


Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilla alueilla muodostuvaa sade- ja sulamisvesien pintavaluntaa sekä perustusten kuivatusvesiä. Mitä tiiviimmin rakennettu alue on ja mitä suurempi osa valuma-alueen pinnoista on vettä läpäisemätöntä, sitä enemmän ja nopeammin muodostuu pintavaluntaa.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä ja tonttikoon pienentyessä yhä laajemmat vettä imevät maapinnat ovat peitossa joko rakennuksien tai asfalttipintojen alla. Myös ennen vettä haihduttaneet puut on poistettu tai niiden määrä on vähentynyt.

Kuopion kaupunginvaltuusto on päättänyt 23.10.2017, että asemakaava-alueella hulevesien hallinnasta hulevesiviemäröinti mukaan lukien vastaa 1.1.2018 alkaen Kuopion kaupunki. Hulevesien viemäröinti on kuulunut aiemmin Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimialaan.

Kaupungin organisaatiossa hulevesiasiat hoitaa kokonaisuudessaan 1.1.2018 alkaen kaupunkiympäristön palvelualue. Hulevesiasioihin liittyen voitte olla yhteydessä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun (ilmaislinja) 0800 918 511.

Hulevesien hallinnan kustannusten kattamiseksi kaupunki perii julkisoikeudellista kiinteistön käyttötarkoitukseen ja pinta-alaan perustuvaa hulevesimaksua. Maksun suuruudesta päättää kaupunkirakennelautakunta alkuvuoden 2018 aikana. Vastaavasti Kuopion Vesi Liikelaitoksen jätevesimaksuja on pienennetty hulevesikustannusten osuuden verran 1.1.2018 alkaen.

 

Kysely hulevesien tulvariskeistä

 

Kuopion kaupunki päivittää koko kaupunkia koskevaa hulevesitulvariskien alustavaa arviointia. Kyselyssä kerätään tietoa rakennetulla alueella, kuten kaduilla tai puistoissa, esiintyneistä hulevesitulvista vuosina 2010 – 2017. Kyselyssä voi ilmoittaa myös ennen vuotta 2010 tapahtuneita hulevesitulvia tai sellaisia hulevesitulvatilanteita, jotka ovat mahdollisia, mutta eivät ole vielä tapahtuneet. 

Kyselyyn voi ilmoittaa keskeisellä kaupunkialueella tai Kurkimäen, Riistaveden, Juankosken, Karttulan, Maaningan, Nilsiän tai Vehmersalmen taajamissa tapahtuneita hulevesitulvia. Kyselyn vastauksia käytetään hulevesitulvariskien alustavaan arviointiin ja kaupungin hulevesien hallinnan kehittämiseen. Jos on tiedossa useampi hulevesitulvatapahtuma, täytetään jokaisesta tapahtuneesta hulevesitulvasta oma kyselylomake.

Kysely on avoinna 31.1.2018 asti.

Hulevesitulvakysely

Yhteystietoja Yhteystietoja

Hulevedet

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
0800 918 511 (ilmaislinja)

Maanomistajanlupa-asiat

Kiinteistöasiamies
Pirkko Laaksonen
044 718 5511

maanomistajanlupa(at)kuopio.fi

Lisätiedot Lisätiedot

Lomake Lomake

Vapautushakemus liittymisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin