Kouluruokailu

Kouluruokailu on osa koulun opetussuunnitelman mukaista opetusta ja kasvatusta. Sen tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Oppilaiden aterioiden tulee olla tarkoituksenmukaisesti järjestettyjä, ohjattuja ja täysipainoisia sekä kattaa kolmannes oppilaan päivittäisestä energiantarpeesta. Lautasmalli sopii hyvin käytännön malliksi monipuolisen aterian koostamisesta.

Oppilailla on oikeus saada monipuolinen ja vaihteleva sekä ravitsemussuositustenmukainen välipala mikäli oppitunnit jatkuvat iltapäivän puolella. Iltapäivätoimintaan osallistuville oppilaille välipala on maksuton, muille maksullinen. Laadukas välipala sisältää kasviksia, hedelmiä tai marjoja sekä viljavalmisteita ja rasvattomia tai vähärasvaisia maitovalmisteita.

Kouluruokailu täydentää kodissa tapahtuvaa ruokailua ja luo siten pohjaa oppilaan terveyttä edistäville ruokailutottumuksille.

Oppilaalla on mahdollisuus saada erityisruokavalion mukainen koululounas terveydellisistä, eettisistä tai uskonnollisista syistä. Oppilaan erityisruokavalion tarvetta arvioidaan kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yhdessä huoltajan kanssa ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan laaja-alaisessa terveystarkastuksessa sekä erityisruokavalion tarpeen ilmaantuessa.