Liikennevalot


Kuopiossa on käytössä hajautettu liikennevalojärjestelmä, jossa jokaisessa risteyksessä on itsenäisesti toimiva ohjauskoje. Ohjauskojeet on yhdistetty toisiinsa kaapeliverkon kautta. Valojen toiminta ja mahdolliset viat nähdään työasemalta valvontajärjestelmän avulla.

Osassa risteyksissä on käytössä pelkästään yhteenkytketyt ohjelmat (keskustan alue). Osa risteyksistä on  erillisohjauksessa. Osassa liittymiä on käytössä sekä yhteenkytketyt ohjelmat että erillisohjelma riippuen vuorokauden ajasta. Yhteenkytkettyjä ohjelmia on useita eri liikennetilanteisiin, esim. aamu- ja iltaruuhkiin sekä päiväliikenteeseen omat ohjelmansa. Kiertoajat vaihtelevat 60-90 sekunnin välillä eri ohjelmissa.

Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt liikennevalojen toiminta-ajoista v. 2011.

Keskusta-alueella liikennevalojen toiminta-aika:
arkisin klo 6.30 - 22.00
lauantaisin klo 8.30 - 22.00
sunnuntaisin klo 11.00 - 21.00

Keskustan ulkopuolisilla alueilla liikennevalojen toiminta-aika:
arkisin klo 6.00 - 23.00
lauantaisin klo 8.00 - 22.00
sunnuntaisin klo 10.00 - 23.00

Keskustan ulkopuolisissa liikenneohjatuissa liittymissä liikennevalot voivat olla liikenneturvallisuussyistä toiminnassa ympäri vuorokauden. Tällaisia ovat esim. Rauhalahdentien - Leväsentien liittymä sekä Petosentien liittymät.

Valojen ollessa "keltavilkulla", kyse on yleensä vikatilanteesta esim. prosessorikorttiviasta. Ennen yleisintä oli lamppuvika. Nykyisin käytetään yhä enemmässä määrin led-opastimia, näin ollen lamppuviat ovat vähentyneet.

Liikennevalojen suunnittelu tehdään pääosin kaupungin omana työnä. Liikennevalojen suunnittelu perustuu Tiehallinnon LIVASU -ohjeeseen. Vuosittain pyritään uusimaan 2-4 kappaletta ohjauskojeita. Lisäksi opastimia vaihdetaan vähemmän energiaa kuluttaviin led-opastimiin. Uusien liikennevalojen toteuttamiselle perusteina ovat mm. liikennemäärät sekä sattuneet onnettomuudet.


Liikennevalojen huolto

Liikennevalojen huollolla ei ole ilta- tai viikonloppupäivystystä.  Liikennevalojen vioista voi ilmoittaa arkisin klo 7.00-15.30 liikennevalojen huoltonumeroihin. Muina aikoina vaaraa aiheuttavasta tilanteesta (esim. kolaritilanteet, joissa sähköiskun vaara) voi ilmoittaa Kuopion energian päivystykseen. Kiireettömät ilmoitukset ja palautteet voi jättää Kuopion kaupungin Palaute-järjestelmän kautta.

Kuopio ja Siilinjärvi ovat tehneet sopimuksen Siilinjärven liikennevalojen ylläpidosta. Liikennevalojen huollosta vastaa kaupungin liikelaitos Mestar.

Aineistoja Aineistoja

Kuopion ja Siilinjärven alueen liikennevalot -kartta (pdf).

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Liikennevalojen huolto
Arkisin klo 7.00-15.30
044 718 1746
044 718 5739
 

Päivystys
(virka-ajan ulkopuolella vain hätätilanteissa esim. kolaritilanteet, joissa sähköiskun vaara):
Kuopion Energia
0800 180 330
 

Asiointisähköposti
liikenne(at)kuopio.fi