Säännöt ja ohjeet


Kaupungin hallinnosta määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymillä johtosäännöillä.

Uusi kuntalaki (410/2015) edellyttää, että kaikki aiemmin eri johtosäännöillä määrätyt asiat kootaan yhteen johtosääntöön, eli hallintosääntöön.

Hallintosääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.11.2022, hallintosääntö on tullut voimaan 1.1.2023 lukien.

Toimintasäännöt


Palvelualueiden toiminnasta määrätään kunkin palvelualueen toimintasäännöillä: