Jalankulku ja pyöräily


Kuopion kaupunkiseudulla kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu kulkutapaosuus on noin 34 %.

Tulevaisuudessa kävelyn ja pyöräilyn merkitys kaupunkiliikenteessä korostuu entisestään. Mitä suurempi osa matkoista tehdään kävellen ja pyöräillen, sitä vähemmän on autoliikenteen ruuhkia ja liikenne on sujuvampaa. Kävely ja pyöräily ovat kestäviä liikkumismuotoja – ne eivät aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä, ilmansaasteita tai melua. Säännöllinen liikkuminen kävellen tai pyöräillen edistää hyvinvointia.

Keskeisellä kaupunkialueella on jalankululle ja pyöräilylle yhteisesti varattuja kevyen liikenteen väyliä 172 km ja vain jalankulkijoille tarkoitettuja jalkakäytäviä 103 km. Vilkkaimmin liikennöityjä väyliä ovat keskustaan johtavat pääväylät sekä Savilahdentien väylä yliopiston kohdalla.

Kuopio on kehittänyt kävely- ja pyöräilyolosuhteita etenkin keskustan alueella rakentamalla osan Puijonkadusta ja Kauppakadusta kävelykaduiksi sekä saneeraamalla vähäisessä autoliikenteen käytössä olevia rännikatuja viihtyisiksi jalankulku- ja pyöräilykaduiksi.

Kuopion tiivis kaupunkirakenne ja lyhyet etäisyydet muodostavat hyvän pohjan ympäristöystävällisten liikennemuotojen kasvulle. Sähköavusteinen polkupyörä on oiva ratkaisu Kuopion mäkiseen maastoon ja talvisiin olosuhteisiin silloin, kun pyöräilijä ei halua hikoilla.

Kuopion kaupungilta on mahdollisuus tilata ilmainen palvelu, joka varoittaa vaarallisen liukkaista jalankulku- ja pyöräilykeleistä tekstiviestillä.

Linkkejä Linkkejä

Esitteitä ja julkaisuja Esitteitä ja julkaisuja