Joustava perusopetus (JOPO)

Joustavaa perusopetusta voidaan Kuopiossa järjestää luokilla 7 - 9. Oppilaat valitaan ryhmään hakemus- ja haastattelumenettelyn kautta, jonka avulla pyritään löytämään ne oppilaat jotka hyötyvät toiminnallisista ja työpainotteisista menetelmistä. Kohderyhmänä ovat ne oppilaat, jotka alisuoriutuvat perusopetuksessa eivätkä ole motivoituneita. Oppilaille tehdään oppimissuunnitelma.

Joustavaan perusopetukseen pääseminen edellyttää oppilaan omaa kiinnostusta ja muutoshalua, omaa päätöstä toimia sovituilla työtavoilla, uskallusta vaihtaa maisemaa ja koulua sekä halua oppia uudella tavalla.

Jokainen Jopo-luokalle tuleva oppilas sitoutuu lukuvuoteen. Oppilaalla ei ole mahdollisuutta jättäytyä pois esimerkiksi työpaikkajaksoilta tai leireiltä, vaan ne ovat osa koulunkäyntiä. Jopo-luokan oppilaalla on mahdollisuus ja vastuu vaikuttaa itse menestymiseensä sekä tulevaisuuteensa.

Kuopiolaiset oppilaat käyvät tutustumassa Jopo-luokkaan esimerkiksi opettajan tai huoltajan kanssa. Oppilaat voivat tulla tutustumaan opettajan johdolla myös ryhmänä. Tutustumistilaisuuden jälkeen Jopo-luokalle halukas oppilas varaa itselleen henkilökohtaisen haastatteluajan. Haastattelujen perusteella Jopo-luokan opettaja tekee esityksen luokalle valittavista oppilaista. Koulun rehtori tekee lopullisen päätöksen siitä, ketä oppilaita seuraavalle lukuvuodelle otetaan. Oppilaita ei oteta Jopo-luokille kesken lukuvuoden. Ryhmässä on kymmenen oppilaspaikkaa.


Perusopetuspäällikkö
Perusopetuspäällikkö.

+358 447185151