Vanhusneuvosto

 

Kuopion kaupungin vanhusneuvosto on vanhuspalvelulain edellyttämä 12 jäseninen kunnallinen luottamuselin, jonka kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen. 

Vanhusneuvoston tehtävänä on

1. Edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa ikääntyneiden näkökulmasta sekä edistää Kuopion kaupungin ja eläkäläisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa

2. Vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja, huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös iäkkäille ihmisille.

3. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa.

4. Edistää osaltaan vanhuksien, heidän elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua

5. Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakertomus kaupunginhallitukselle.

Yhteystiedot


Puheenjohtaja
Erkki Kukkonen
050 341 8302, erkki.k-nen(at)dnainternet.net

Sihteeri
Hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen
0447 182 463, sade.rytkonen(at)kuopio.fi

Esittelijä
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
044 718 4000,heli.norja(at)kuopio.fi


 Vanhusneuvoston jäsenet 2015-2016 (pdf)

Kokouspöytäkirjat Kokouspöytäkirjat

Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjojen hyväksymisen jälkeen.

Vuosi 2017
18.1.2017
22.2.2017
29.3.2017
8.5.2017
13.6.2017

Vuosi 2016
18.1.2016
22.2.2016
7.4.2016
3.5.2016
1.6.2016
1.9.2016
27.9.2016
31.10.2016
14.12.2016 (tulossa)
 

Vanhusneuvoston linkit (pdf)