Vanhusneuvosto

 

Kuopion kaupungin vanhusneuvosto on vanhuspalvelulain edellyttämä 12 jäseninen kunnallinen luottamuselin, jonka kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen. 

Vanhusneuvoston tehtävänä on


1. Edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa ikääntyneiden näkökulmasta sekä edistää Kuopion kaupungin ja eläkäläisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa

2. Vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja, huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös iäkkäille ihmisille.

3. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa.

4. Edistää osaltaan vanhuksien, heidän elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua

5. Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakertomus kaupunginhallitukselle.

Yhteystiedot


Puheenjohtaja
Anja Korhonen, anja.korhonen05@gmail.com

Sihteeri
Marketta Heikkinen, marketta.heikkinen@kuopio.fi

Muut vanhusneuvoston jäsenet ja yhteystiedot

Esittelijä
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
0447 182 502, janne.hentunen(at)kuopio.fi


Vanhusneuvoston jäsenet 2019-2021 (pdf)
 Vanhusneuvoston jäsenet 2017-2018 (pdf)

Meidät löydät myös Facebookista vanhusneuvostoKuopio