Palkkatuki

Palkkatuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluva kunta voivat myöntää asiakkaanaan olevan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Tuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Palkkatukea voivat saada

  • yritykset,
  • muut yhteisöt, kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat,
  • kunnat ja kuntayhtymät,
  • hyvinvointialue.

Palkkatukea voidaan myöntää

  • toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen,
  • määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen,
  • oppisopimuskoulutukseen,
  • osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä.

TE-toimisto tai kuntakokeilu arvioi, että tuki on tarkoituksenmukainen keino edistää työttömän työnhakijan työllistymistä ja päättää erikseen jokaisen tukijakson keston ja määrän. Tieto palkkatuesta on kirjattu työttömän työnhakijan työllistymissuunnitelmaan tai palkkatukikorttiin.

Palkkatukijakson pituuteen vaikuttaa esimerkiksi palkattavan henkilön työttömyyden kesto ja alentuneen työkyvyn vaikutus työsuoritukseen. Tuki myönnetään useimmiten viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta. Tuki myönnetään enintään työsuhteen keston ajaksi. 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen tukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan.

Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista tukea palkkatukena 50 prosenttia palkkakustannuksista. Alentuneesti työkykyisen työllistämiseen voi saada tukea 70 prosenttia. Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista.

Tukea maksetaan 1 260–2 020 euroa kuukaudessa tuen myöntöperusteen mukaan. Työnantajana sitoudut maksamaan palkkatuetulle työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai tavanomaista ja kohtuullista palkkaa, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole.

Lue lisää palkkatuesta Työmarkkinatorista.

Kuopion kaupungin palkkatukityöpaikat

Kuopion kaupungilla on tarjolla työttömille työnhakijoille määräaikaisia palkkatuettuja työsuhteita. Tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden osaamisen kehittymistä ja olla mukana turvaamassa osaavan työvoiman saatavuutta. Tyypillisiä työtehtäviä ovat mm. museoapulainen, ryhmäavustaja päiväkodissa tai vahtimestari. Työaika 85% kokoaikatyöstä ja palkkaus KVTES:n mukaisesti, työsuhteen kesto 6 -8 kk. Myös palkkatuettu oppisopimus on mahdollinen hyvin työllistäville aloille.

Työkokeilu voi liittyä suunnittelemaasi alaan, mutta voit mennä kokeiluun myös silloin, kun tulevasta alasta ei vielä ole tietoa. Tällöin työkokeilu on mahdollista järjestää esimerkiksi työpajalla, jossa voit kokeilla erityyppisiä työtehtäviä.

Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä siitä aiheudu järjestäjälle kustannuksia. Työkokeilun aikana olet oikeutettu samaan työttömyysturvaa kuin työttömänä. Jos olet sopinut työkokeilusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysturvan korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto tai kuntakokeilu voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Lue lisää työkokeilusta Työmarkkinatorista.

Kuntakokeilun asiakkaat:

Omavalmentajasi auttaa sinua tarvittaessa palkkatukeen liittyvissä kysymyksissä. Yhteyden omavalmentajaasi saat TE-palveluiden Oma asioinnin yhteydenottopyynnön kautta.

Yhteystiedot