Työhön suuntaava valmennus

Työhön valmennusta sisältävä työkokeilu, jonka tarkoituksena on tukea työllistymisvalmiuksiesi kehittymistä työ- ja yksilövalmennuksen sekä työhönvalmennuksen keinoin. Palvelu nivoutuu tiiviisti ja joustavasti työelämään. Sinulle laaditaan yksilölliset tavoitteet, joiden mukaisesti kehittämiskohteina voivat olla mm. työnhakuvalmiudet, sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot, muut työelämävalmiudet tai ammattitaito.
Asiakkaat ohjautuvat palveluun omavalmentajan kautta. Palvelun pohjana on asiakkaan kanssa tehty työkokeilusopimus. Kohderyhmiä ovat kuntakokeilun asiakkaat, jotka täyttävät työkokeilun myöntämisen kriteerit ja ovat saaneet työmarkkinatukea vähintään 300 päivää.

Palvelun tarkoituksena on tukea työllistymisvalmiuksiesi kehittymistä työ- ja yksilövalmennuksen sekä työhönvalmennuksen keinoin. Palvelun nivoutuu tiiviisti ja joustavasti työelämään. Sinulle laaditaan yksilölliset tavoitteet, joiden mukaisesti kehittämiskohteina voivat olla mm. työnhakuvalmiudet, sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot, muut työelämävalmiudet tai ammattitaito.  

Palvelun aikana tavoitteena on, että:

 • saat kokemusta työskentelystä työelämän pelisäännöillä toimivasta työyhteisöstä.
 • tulet tietoiseksi työelämän vaatimuksista, sekä arvioit omia valmiuksiasi ja mahdollisuuksiasi suhteessa niihin.
 • asetat itsellesi ammatillisia kehittymistavoitteita työllistymisesi edistämiseksi ja löydät järkeviä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • teet töitä tavoitteiden saavuttamisen eteen.

Tai vaihtoehtoisesti

 • ymmärrät esteesi työllistymiselle ja siirryt muihin palveluihin hakemaan ensin ratkaisuja niihin.

Tavoitteena on, että palvelun päätyttyä sinulla on:

 • valmiudet työhön siirtymiseen ja työpaikka, johon siirryt
 • työsopimus, jossa työtunteja vähintään 18h/vko

Jokaiselle asiakkaalle sovitaan yksilölliset tavoitteet, jolloin työn ja muun järjestettävän toiminnan tulee tukea asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Palvelu sisältää:

 • tavoitteiden saavuttamista tukevaa mielekästä työtä
 • jatkuvaa työhön ja työyhteisöön perehdyttämistä ja työsuorituksen ohjausta eli työvalmennusta
 • yksilö- ja työhönvalmennusta 8 – 10 h / asiakas / kuukausi.
 • työssä suoriutumisen ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia sisältäen ForeAmmatin osaamiskartoituksen täydentämisen
 • dokumentoinnin e-lomakkeella
 • palvelu voidaan myöntää 1kk pidemmälle ajalle, kuin tehty työkokeilusopimus, jotta työkokeilun päätyttyä voidaan tukea siirtymistä työpaikkaan ja työn aloitusta uudessa työpaikassa

Työhönvalmennuksen keskeinen sisältö:

 • jatkopolkujen suunnittelu
 • työpaikan hakeminen ja siirtymisen suunnittelu
 • hallittu ja tuettu siirtyminen / aloittaminen uudessa paikassa
 • työhönvalmentajan tuki asiakkaalle ja uudelle työpaikalle aloitusvaiheessa
 • muun tarvittavan tuen järjestäminen asiakkaalle

Kuntakokeilun asiakkaat:

Saat palvelusta lisätietoja, kun olet yhteydessä omavalmentajaasi. Yhteyden omavalmentajaasi saat TE-palveluiden Oma asioinnin yhteydenottopyynnön kautta.