Ilmastopoliittinen ohjelma

Ilmakuva Kuopiosta, ruskaisia puita ja kaupunkimaisemaa

Kuopion ilmastotavoitteita määrittää ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastoviisas Kuopio – Hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman avulla Kuopio tavoittelee hiilineutraaliutta eli tilannetta, jossa kaupungin toiminta tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään vain sen verran kuin se pystyy niitä ilmakehästä sitomaan.

Ilmastotyön taustalla on huoli luonnonvarojen niukkenemisesta ja ilmastonmuutos, jotka pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kaupungin ilmastotyö tähtää ihmisen ja luonnon kestävään hyvinvointiin sekä tasapainoiseen talouteen.

Ilmastotoimia edistetään kuudella osa-alueella

Kuopion ilmastopoliittisessa ohjelmassa keskitytään toimiin, joita nimenomaan Kuopion kaupunkikonserni voi tehdä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Ohjelman sisältämät toimet jakautuvat viiteen osa-alueeseen, jotka ovat:

  • Energiantuotanto ja kulutus
  • Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
  • Maatalous ja ruoka
  • Kulutus ja materiaalikierrot
  • Metsätalous ja materiaalikierrot.

Hiilineutraaliustavoitteiden lisäksi ohjelma sisältää suunnitelman ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen. Ilmastopoliittinen ohjelma ohjaa Kuopion kaupungin ilmastotoimien suunnittelua ja toteutusta sekä tukee kaupungin strategisia tavoitteita resurssiviisauden saavuttamiseksi. Varsinaiset toimenpiteet kasvihuonekaasujen vähentämiseksi määritellään Kuopion resurssiviisausohjelmassa.

Ilmastotoimien edistymistä seurataan säännöllisesti

Ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan osana Kuopion resurssiviisaustavoitteiden ja -ohjelman seurantaa. Ohjelman seurannasta vastaavat Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä ja kaupunginhallitus. Myös Kuopion kasvihuonekaasupäästöjä seurataan säännöllisesti.