Ilmastopoliittinen ohjelma


Kuopion kaupunki on toiminut pitkään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Kuopion kaupunki laati ensimmäisen ilmastostrategiansa vuonna 2003. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi voimassa olevan ilmastopoliittisen ohjelman vuosille 2009 - 2020 vuonna 2009. Parhaillaan Kuopiossa laaditaan uutta ilmastoohjelmaa.

Uusi ilmasto-ohjelma 2020-


Kuopion kaupungille laaditaan parhaillaan uutta ilmastopoliittista ohjelmaa sekä hiilitase- ja päästövähennysselvitystä. Tavoitteena on, että selvitys valmistuu syksyn 2019 aikana ja uusi ilmastopoliittinen ohjelma viedään valtuuston hyväksyttäväksi tammikuussa 2020. Ohjelman laatimisen yhteydessä laaditaan asukaskysely ja järjestetään työpajoja, joiden kautta pääsee vaikuttamaan ohjelman sisältöön ja kuulemaan ohjelman laatimisprosessista tarkemmin.

Kuopion uuden ilmasto-ohjelman laatimisprosessin aikataulu:

Huhti-toukokuu 2019

 • Ohjelman laatimistyön ja selvitystyön kilpailutus

Kesäkuu 2019

 • Hiilitase- ja päästövähennysselvityksen laatiminen alkaa (Ramboll Finland Oy)

Elo-syyskuu 2019

 • Ensimmäiset tulokset hiilitase- ja päästövähennysselvityksestä
 • 1. työpaja keskeisimmille alueen toimijoille ja sidosryhmille
 • Asukaskysely avoinna

Loka-Marraskuu

 • 2. työpaja keskeisimmille alueen toimijoille ja sidosryhmille
 • Asukastyöpaja

Tammi-Helmikuu 2020

 • Ohjelmaluonnos valmistuu

Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2009 - 2020


Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2009 - 2020 sisältää 6 päämäärää:

 • Kasvihuonekaasupäästöt Kuopiossa ovat vähentyneet vähintään 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 • Kaupungin omien toimintojen energiankäyttö vuonna 2016 on vähentynyt vähintään 9 % vuoden 2005 tasoon verrattuna.
 • Liikenteestä ja liikkumisesta aiheutuneet kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet. Kevyt- ja joukkoliikenne ovat houkuttelevia liikkumismuotoja.
 • Uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa on lisätty.
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset Kuopion kaupungin toimintoihin on tunnistettu ja niihin on varauduttu.
 • Kaikki ovat tietoisia valintojensa ja toimiensa vaikutuksista energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin.

Vuoden 2017 loppuun mennessä Kuopion kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet noin 41 % vuoden 1990 tasosta. Eniten tähän ovat vaikuttaneet fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen ja puuperäisten polttoaineiden käytön kasvu Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksen sekä Savon Sellulla. Päästöjen laskuun on vaikuttanut merkittävästi myös raskaan teollisuuden väheneminen. Tärkeimpiä keinoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi ovat biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen energiantuotannossa, resurssitehokas maankäyttö ja rakentaminen, liikenteen päästöjen vähentäminen sekä erilaiset energiatehokkuussopimukseen sisältyvät toimet ja viestintäkampanjat.

Lisätietoja Lisätietoja

Energianeuvoja
Mari Turunen
044 718 2870

 

Linkit Linkit