Painotettu opetus

Painotettu opetus on oppiaineen tehostettua ja syventävää opetusta.

Kuntakohtaista painotettua opetusta tarjotaan vuosiluokilla 3 - 6 kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa, tanssissa ja matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Vuosiluokilla 7 - 9 painotettua opetusta tarjotaan kuvataiteessa, liikunnassa ja urheilussa, tanssissa, musiikissa sekä matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa.

Kuvataiteen painotettua opetusta järjestetään Pirtin koulussa vuosiluokille 3 - 6 ja Hatsalan klassillisessa koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Liikunnan painotettua opetusta järjestetään Jynkän koulussa vuosiluokilla 3 - 6 ja Pyörön koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Matemaattis-luonnontieteellisesti painotettua opetusta järjestetään Pyörön koulussa vuosiluokille 3 - 9.

Musiikin painotettua opetusta järjestetään Haapaniemen, Kalevalan ja Rajalan kouluissa vuosiluokille 3 - 6 ja Minna Canthin koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Tanssin painotettua opetusta järjestetään Kalevalan koulussa vuosiluokille 3 - 6 ja Minna Canthin koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Urheilun painotettua opetusta järjestetään Hatsalan klassillisessa koulussa ja Jynkänlahden koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Kuntakohtaiseen painotettuun opetukseen haetaan ja oppilaat valitaan valintakokeen perusteella. Valintakokeiden ajankohdasta ja sisällöstä tiedotetaan erikseen. Painotettu opetus sisältyy 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin ja se vähentää muita valintamahdollisuuksia kyseisillä luokka-asteilla. Kuntakohtaisella painotetulla opetuksella on jatkumo alakoulusta lukioon. Kuhunkin vaiheeseen haetaan erikseen.

Koulut voivat tarjota myös koulun sisäistä, koulun omille oppilaille tarjottavaa painotettua opetusta.

Oppilas voi hakea enintään kahteen painotukseen. Jos oppilas hakee latinan kielen opetukseen, voi hän tämän lisäksi hakea yhteen painotukseen. Painotettuun opetukseen hyväksytään ne oppilaat, joilla on erillisen valintakokeen tai ennakkotehtävän osoittamat riittävät taidot. Hakeminen ja hakujärjestys ovat sitovia. Jos oppilas hyväksytään molempiin hakuvaihtoehtoihin, oppilaan koulupaikka määräytyy ensisijaisen valinnan mukaan. Mikäli samat kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Oppilas, joka on hakuvaiheessa ilmoittanut muuttavansa Kuopioon, voidaan ottaa painotettuun opetukseen, mikäli oppilaan kotikunta on Kuopio lukuvuoden alkaessa (1.8.) ja hän on suorittanut hyväksyttävästi valintakokeen tai ennakkotehtävän. Ulkokuntalaisia voidaan ottaa painotettuun opetukseen, mikäli hakija on suorittanut hyväksyttävästi valintakokeen tai ennakkotehtävän ja koulussa on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun kaikki oman kunnan hakemukset on käsitelty.

Jynkän koulu
Maitotie 2 , 70780 KUOPIO


Käyntiosoite

Maitotie 2, 70780 KUOPIO


Koulukohtaisesta painotetusta opetuksesta löydät lisätietoja koulujen omilta kotisivuilta. Kuntakohtaista painotettua opetusta avataan perusopetuksen oppaissa.

 

Syksyn 2021 infotilaisuudet 6.-luokkalaisten huoltajille Syksyn 2021 infotilaisuudet 6.-luokkalaisten huoltajille

  • Kuvataide 25.11.2021 klo 18.00 Hatsalan klassillinen koulu, Opistotie 5
  • Urheilu 23.11.2021 klo 18.00 Hatsalan klassillinen koulu, Opistotie 5
  • Urheilu (Jynkänlahti) 23.11.2021 klo 18.00 Hatsalan klassillinen koulu, Opistotie 5
  • Liikunta 24.11.2021 klo 18.00 Pyörön koulu, Blominkatu 2
  • Matemaattis-luonnontieteellinen 24.11.2021 klo 18.00 Pyörön koulu, Blominkatu 2
  • Musiikki 22.11.2021 klo 18.00 Minna Canthin koulu, Ruotsinkatu 35
  • Tanssi 22.11.2021 klo 18.00 Minna Canthin koulu, Ruotsinkatu 35
  • Kaksikielinen opetus (suomi - englanti) 29.11.2021 klo 18.00 Hatsalan klassillinen koulu, Opistotie 5
  • B2-latina 25.11.2021 klo 17.00 Hatsalan klassillinen koulu, Opistotie 5

Painotetun opetuksen opetussuunnitelmat ja tuntijaot Painotetun opetuksen opetussuunnitelmat ja tuntijaot