Vieraiden kielten opiskelu


Kuopion kaupungissa on mahdollista opiskella useita vieraita kieliä oppilaan valintojen mukaisesti.

A1-kieli

A1-kielen opiskelu alkaa 1. luokalla. A1-kielenä tarjotaan kaikissa kouluissa englantia. Lisäksi Kalevalan koulussa tarjotaan A1-kielenä myös saksaa. A1-saksan ryhmä voidaan perustaa, mikäli kielen valinneita on vähintään 12 oppilasta. A1-kieleksi saksan valinneille järjestetään mahdollisuus opiskella englantia A2-kielenä 4. luokalta alkaen.

A2-kieli

4. luokalta alkavana A2-kielenä, jonka valinta on vapaaehtoinen, on mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Saksaa A1-kielenä opiskeleville A2-kieli on englanti. A2-kieliryhmä voidaan perustaa, mikäli saman kielen valinneita on vähintään 16 oppilasta. A2-englannin ryhmä voidaan perustaa pienemmälläkin oppilasmäärällä. Vuosiluokilla 7 – 9 opiskellaan A1- ja A2-kielinä englantia, saksaa, ranskaa ja venäjää aikaisempien valintojen mukaan.

B1-kieli

Peruskoulun 6. vuosiluokalla oppilas aloittaa B1-kielen, joka on ruotsi.

B2-kieli

B2-kielenä, jonka opiskeleminen on vapaaehtoista, voidaan tarjota saksaa, ranskaa, espanjaa ja venäjää koulun kieliohjelman mukaan. Hatsalan klassillisessa koulussa B2-kielenä voi opiskella latinaa 7. luokalta alkaen. Lisäksi koulut saattavat tarjota kielten lyhytkursseja, jotka voivat olla B2-kielten oppimäärää suppeampia.

Kaksikielinen opetus (suomi – englanti) / 1. - 9. luokat

Rajalan koulussa kaksikielistä opetusta (suomi - englanti) järjestetään 1. – 6. luokilla. Oppilaat valitaan kielivalmiusarvioinnin perusteella. Hatsalan klassillisen koulun kaksikielisen (suomi - englanti) 7. luokan oppilaat valitaan valintakokeen perusteella. Myös Rajalan koulun kaksikielisen (suomi - englanti) luokan oppilaat hakevat Hatsalan klassillisen koulun kaksikieliseen opetukseen valintakokeen kautta.

Saksan kielellä rikastettu opetus

Kalevalan koulussa on saksan tai englannin kielellä rikastettua opetusta 3. luokalla.

Valinnaiskielten etäopetus

Kuopion kaupungin perusopetuksessa opetetaan valinnaiskieliä myös verkkovälitteisesti. Etäopetus palvelee etenkin pieniä viheralueen kouluja, joissa ei yksin muodostuisi A2- tai B2-kielen ryhmää.

Lisätietoa perusopetuksen kielivalinnoista löydät Perusopetuksen oppaista.

Kieliä Kuopiossa Kieliä Kuopiossa