Vieraiden kielten opiskelu


Kuopion kaupungissa on mahdollista opiskella useita vieraita kieliä oppilaan valintojen mukaisesti.

A1-kieli

2. luokan kevätlukukauden alussa oppilas valitsee ensimmäisen vieraan kielen (A1-kieli). A1-kielenä tarjotaan kaikissa kouluissa englantia ja Kalevalan koulussa englannin lisäksi saksaa.

A2-kieli

4. luokalta alkavana A2-kielenä, jonka valinta on vapaaehtoinen, on mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Saksaa A1-kielenä opiskeleville A2-kieli on englanti.  Vuosiluokilla 7 – 9 opiskellaan A1- ja A2-kielinä englantia, saksaa, ranskaa ja venäjää aikaisempien valintojen mukaan.

B1-kieli

Peruskoulun 6. vuosiluokalla oppilas aloittaa B1-kielen, joka on ruotsi.

B2-kieli

B2-kielenä, jonka opiskeleminen on vapaaehtoista, voidaan tarjota saksaa, ranskaa, espanjaa ja venäjää koulun kieliohjelman mukaan. Hatsalan klassillisessa koulussa B2-kielenä voi opiskella latinaa 7. luokalta alkaen. Lisäksi koulut saattavat tarjota kielten lyhytkursseja, jotka voivat olla B2-kielten oppimäärää suppeampia.

Kaksikielinen opetus (suomi – englanti) / 1. - 9. luokat

Rajalan koulussa kaksikielistä opetusta (suomi - englanti) järjestetään 1. – 6. luokilla. Oppilaat valitaan kielivalmiusarvioinnin perusteella. Hatsalan klassillisen koulun kaksikielisen (suomi - englanti) 7. luokan oppilaat valitaan valintakokeen perusteella. Myös Rajalan koulun kaksikielisen (suomi - englanti) luokan oppilaat hakevat Hatsalan klassillisen koulun kaksikieliseen opetukseen valintakokeen kautta.

Saksan kielellä rikastettu opetus

Kalevalan koulussa on mahdollista saada saksan kielellä rikastettua opetusta on 1. – 6. luokilla. Ryhmään voidaan ottaa lisää oppilaita 3. luokalla.

Varhennettu englanti

Varhennettua englantia opetetaan osassa Kuopion kaupungin peruskouluissa. Varhennettua englantia on yksi vuosiviikkotunti luokilla 1 ja/tai 2.

Valinnaiskielten etäopetus

Kuopion kaupungin perusopetuksessa opetetaan valinnaiskieliä myös verkkovälitteisesti. Etäopetus palvelee etenkin pieniä viheralueen kouluja, joissa ei yksin muodostuisi A2- tai B2-kielen ryhmää.

Lisätietoa perusopetuksen kielivalinnoista löydät Perusopetuksen oppaista.

Kieliä Kuopiossa Kieliä Kuopiossa