Ilmastopoliittinen ohjelma

Kuopion kaupunki on toiminut pitkään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Kuopion kaupunki laati ensimmäisen ilmastostrategiansa vuonna 2003. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi voimassa olevan ilmastopoliittisen ohjelman vuosille 2009 - 2020 vuonna 2009. Parhaillaan Kuopiossa laaditaan uutta ilmastoohjelmaa.


Osallistu Kuopion ilmasto-ohjelman laatimiseen ja vastaa kyselyyn

Miten Kuopion tulisi varautua ilmastomuutokseen ja miten ilmastopäästöjä tulisi kaupungissa hillitä? Kuopion kaupunki kerää kyselyllä asukkaiden ideoita ja näkemyksiä Kuopion uuteen ilmasto-ohjelmaan. Asukaskysely on osa ilmasto-ohjelman laatimista ja kyselyyn vastaamalla kuntalaiset pääsevät mukaan vaikuttamaan ohjelman sisältöön. Kysely on avoinna 8.10.2019 saakka, kyselyyn vastataan anonyymisti.

Vastaa tästä kyselyyn

Uusi ilmasto-ohjelma 2020-

Kuopion kaupungille laaditaan parhaillaan uutta ilmastopoliittista ohjelmaa sekä hiilitase- ja päästövähennysselvitystä. Tavoitteena on, että selvitys valmistuu syksyn 2019 aikana ja uusi ilmastopoliittinen ohjelma viedään valtuuston hyväksyttäväksi tammikuussa 2020. Ohjelman laatimisen yhteydessä laaditaan asukaskysely ja järjestetään työpajoja, joiden kautta pääsee vaikuttamaan ohjelman sisältöön ja kuulemaan ohjelman laatimisprosessista tarkemmin.

Kuopion uuden ilmasto-ohjelman laatimisprosessin aikataulu:

Huhti-toukokuu 2019

 • Ohjelman laatimistyön ja selvitystyön kilpailutus

Kesäkuu 2019

 • Hiilitase- ja päästövähennysselvityksen laatiminen alkaa (Ramboll Finland Oy)

Elo-syyskuu 2019

 • Ensimmäiset tulokset hiilitase- ja päästövähennysselvityksestä
 • 1. työpaja keskeisimmille alueen toimijoille ja sidosryhmille
 • Asukaskysely avoinna

Loka-Marraskuu

 • 2. työpaja keskeisimmille alueen toimijoille ja sidosryhmille
 • Ohjelmaluonnos valmistuu

Joulu-tammikuu

 • Ohjelma viedään hyväksyttäväksi luottamustoimielimiin.
   

Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2009 - 2020

Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2009 - 2020 sisältää 6 päämäärää:

 • Kasvihuonekaasupäästöt Kuopiossa ovat vähentyneet vähintään 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 • Kaupungin omien toimintojen energiankäyttö vuonna 2016 on vähentynyt vähintään 9 % vuoden 2005 tasoon verrattuna.
 • Liikenteestä ja liikkumisesta aiheutuneet kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet. Kevyt- ja joukkoliikenne ovat houkuttelevia liikkumismuotoja.
 • Uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa on lisätty.
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset Kuopion kaupungin toimintoihin on tunnistettu ja niihin on varauduttu.
 • Kaikki ovat tietoisia valintojensa ja toimiensa vaikutuksista energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin.

Vuoden 2017 loppuun mennessä Kuopion kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet noin 41 % vuoden 1990 tasosta. Eniten tähän ovat vaikuttaneet fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen ja puuperäisten polttoaineiden käytön kasvu Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksen sekä Savon Sellulla. Päästöjen laskuun on vaikuttanut merkittävästi myös raskaan teollisuuden väheneminen. Tärkeimpiä keinoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi ovat biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen energiantuotannossa, resurssitehokas maankäyttö ja rakentaminen, liikenteen päästöjen vähentäminen sekä erilaiset energiatehokkuussopimukseen sisältyvät toimet ja viestintäkampanjat.

Linkit Linkit