Painotettu opetus

Painotettu opetus on oppiaineen tehostettua ja syventävää opetusta.

Kuntakohtaista painotettua opetusta tarjotaan vuosiluokilla 3 - 6 kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa, tanssissa ja matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Vuosiluokilla 7 - 9 painotettua opetusta tarjotaan kuvataiteessa, liikunnassa ja urheilussa, tanssissa, musiikissa sekä matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa.

Kuvataiteen painotettua opetusta järjestetään Pirtin koulussa vuosiluokille 3 - 6 ja Hatsalan klassillisessa koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Liikunnan painotettua opetusta järjestetään Jynkän koulussa vuosiluokilla 3 - 6 ja Pyörön koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Matemaattis-luonnontieteellisesti painotettua opetusta järjestetään Pyörön koulussa vuosiluokille 3 - 9.

Musiikin painotettua opetusta järjestetään Haapaniemen, Kalevalan ja Rajalan kouluissa vuosiluokille 3 - 6 ja Minna Canthin koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Tanssin painotettua opetusta järjestetään Kalevalan koulussa vuosiluokille 3 - 6 ja Minna Canthin koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Urheilun painotettua opetusta järjestetään Hatsalan klassillisessa koulussa ja Jynkänlahden koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Kuntakohtaiseen painotettuun opetukseen haetaan ja oppilaat valitaan valintakokeen perusteella. Valintakokeiden ajankohdasta ja sisällöstä tiedotetaan erikseen. Painotettu opetus sisältyy 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin ja se vähentää muita valintamahdollisuuksia kyseisillä luokka-asteilla. Kuntakohtaisella painotetulla opetuksella on jatkumo alakoulusta lukioon. Kuhunkin vaiheeseen haetaan erikseen.

Koulut voivat tarjota myös koulun sisäistä, koulun omille oppilaille tarjottavaa painotettua opetusta.

Oppilas voi hakea enintään kahteen painotukseen. Jos oppilas hakee latinan kielen opetukseen, voi hän tämän lisäksi hakea yhteen painotukseen. Painotettuun opetukseen hyväksytään ne oppilaat, joilla on erillisen valintakokeen tai ennakkotehtävän osoittamat riittävät taidot. Hakeminen ja hakujärjestys ovat sitovia. Jos oppilas hyväksytään molempiin hakuvaihtoehtoihin, oppilaan koulupaikka määräytyy ensisijaisen valinnan mukaan. Mikäli samat kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Oppilas, joka on hakuvaiheessa ilmoittanut muuttavansa Kuopioon, voidaan ottaa painotettuun opetukseen, mikäli oppilaan kotikunta on Kuopio lukuvuoden alkaessa (1.8.). Ulkopaikkakuntalaisia voidaan ottaa painotettuun opetukseen, mikäli hakija on suorittanut hyväksyttävästi valintakokeen tai ennakkotehtävän ja koulussa on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun kaikki oman kunnan hakemukset on käsitelty.

Hakeminen tehdään Wilmassa huoltajan tunnuksilla erikseen ilmoitettuna ajankohtana tammikuussa. Mikäli internettiä ei ole käytettävissä, paperisen hakulomakkeen saa alakoulun kansliasta.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakokeen päivämäärä ja kellonaika löytyvät painotettua opetusta tarjoavien koulujen verkkosivuilta. Valintakokeen tekeminen toisena ajankohtana on mahdollista ainoastaan lääkärintodistuksella. Valinnasta ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti.

Haapaniemen koulu
Aseveljenkatu 8 , 70620 KUOPIO


Haapaniemen koulu sijaitsee keskeisellä paikalla Mölymäellä Savon Sanomat Areenan kupeessa.

Käyntiosoite

Aseveljenkatu 8, 70620 KUOPIO


Hatsalan klassillinen koulu
Opistotie 5 , 70200 KUOPIO


Hatsalan klassillinen koulu on yläkoulu, jossa lukuvuonna 2016 - 2017 opiskelee n. 770 oppilasta.

Käyntiosoite

Opistotie 5, 70200 KUOPIO


Jynkän koulu
Huuhankatu 2 , 70600 KUOPIO


Jynkän koulussa on 2019 perusopetusryhmää lukuvuonna 2016 - 2017. Koulu on noin 370 oppilaan ja 40 aikuisen työyhteisö.

Käyntiosoite

Huuhankatu 2, 70600 KUOPIO


Jynkänlahden koulu
Varsanpolku 2 , 70780 KUOPIO


Jynkänlahden koulu sijaitsee n. 7 km Kuopion keskustasta etelään Jynkän kaupunginosassa.

Käyntiosoite

Varsanpolku 2, 70780 KUOPIO


Kalevalan koulu
Pohjankatu 2 , 70500 KUOPIO


Koulussa opiskelevat vuosiluokat esiopetuksesta kuudenteen luokkaan, kielen polun erityisluokkia, kv-luokkia sekä kaupungin valmistavan vaiheen luokat

Käyntiosoite

Pohjankatu 2, 70500 KUOPIO


Minna Canthin koulu
Ruotsinkatu 35 , 70600 KUOPIO


Minna Canthin koulu on keskusta-alueen yläkoulu ja sijaitsee reilun kilometrin etäisyydellä Kuopion torilta.

Käyntiosoite

Ruotsinkatu 35, 70600 KUOPIO


Pirtin koulu
Pirtintie 21 , 70820 KUOPIO


Pirtin koulu on rakennettu vuonna 1998 n. 420 oppilasta varten.

Käyntiosoite

Pirtintie 21, 70820 KUOPIO


Pyörön koulu
Blominkatu 2 , 70820 KUOPIO


Pyörön koulu on 1-9 yhtenäiskoulu, joka toimii Petosen kaupunginosassa. Pyörön kouluun kuuluu hallinnollisesti Pitkälahden koulu.

Käyntiosoite

Blominkatu 2, 70820 KUOPIO


Rajalan koulu
Sammakkolammentie 14 , 70200 KUOPIO


Rajalan koulussa opetetaan 1.- 6. luokkia. Koulussa on lukuvuonna 2016-2017 oppilaita yhteensä noin 400.

Käyntiosoite

Sammakkolammentie 14, 70200 KUOPIO


Koulukohtaisesta painotetusta opetuksesta löydät lisätietoja koulujen omilta kotisivuilta. Kuntakohtaista painotettua opetusta avataan perusopetuksen oppaissa.