Painotettu opetus


Painotetulla opetuksella tarkoitetaan oppiaineen tehostettua ja syventävää opetusta. Painotettu opetus jaetaan kuntakohtaiseen ja koulukohtaiseen painotettuun opetukseen. Koulukohtainen painotettu opetus on koulun sisäistä, koulun omille oppilaille tarjottavaa painotettua opetusta koulun valitsemissa oppiaineissa tai oppimiskokonaisuuksissa. Sen sijaan kuntakohtaiseen painotettuun opetukseen on erillinen haku ja oppilaat valitaan valintakokeen perusteella.

Lukuvuonna 2018 - 2019 Kuopion kouluissa on tarjolla kuntakohtaista painotettua opetusta seuraavissa oppiaineissa:

  • kuvataide (3 - 9 lk)
  • liikunta (3 - 9 lk)
  • matemaattis-luonnontieteellinen (3 - 9 lk)
  • musiikki (3 - 9 lk)
  • tanssi (3 - 9 lk)
  • urheilu (7 - 9 lk)

Koulukohtaisesta painotetusta opetuksesta löydät lisätietoja koulujen omilta kotisivuilta. Kuntakohtaista painotettua opetusta avataan perusopetuksen oppaissa.