Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminnassa oppilaalla on mahdollisuus osallistua koulupäivän jälkeen ammattitaitoisten ohjaajien toteuttamaan turvalliseen ja ohjattuun toimintaan. Oppilas voi kiireettömässä, turvallisessa ja monipuolisessa kasvuympäristössä osallistua koulunkäyntiä ja oppimista tukevaan suunnitelmalliseen vapaa-ajantoimintaan, jonka ohessa on mahdollisuus rauhoittumiseen. Toiminta edistää lasten välisiä keskinäisiä suhteita ja kasvattaa lapsia yhteisön jäsenenä. Iltapäivätoiminnassa noudatetaan samoja lukuvuoden aloitus‐ ja päättymispäiviä kuin kaupungin kouluissa. Toimintaa ei järjestetä koulun loma‐aikoina eikä lauantaikoulupäivinä.

Hakuaika lukuvuoden 2023 -2024 iltapäivätoimintaan on 1.-21.2.2023 

Hakuaika lukuvuoden 2023-2024 iltapäivätoimintaan alkaa 1.2.2023 ja päättyy 21.2.2023. Toimintaryhmät muodostetaan hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella. Palveluntuottajat ja ryhmien toimintapaikat varmistuvat hakuajan päättymisen jälkeen. 

Päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan. Tarkemmat ryhmien yhteystiedot ilmoitetaan huoltajille myöhemmin.

Ensisijaisesti perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestämään 1.vuosiluokan ja erityisopetuksen oppilaille. Jos ryhmiin jää tilaa, vapaita toimintapaikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Jos määräaikaan saapuneita hakemuksia on enemmän kuin toimintapaikkoja, paikat arvotaan.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00–16.00. Haja-asutusalueen ryhmien toiminta-ajoissa voi olla poikkeuksia.  

Hakuaikana hakeneille 1. vuosiluokan ja erityisopetuksen oppilaille päätökset postitetaan maaliskuussa. Hakuaikana hakeneille 2. vuosiluokan oppilaille päätökset postitetaan toukokuussa.Tarkemmat ryhmän yhteystiedot postitetaan kaikille 1.2.-31.5.2022 hakeneille, myönteisen päätöksen saaneille kesäkuun loppuun mennessä. Toukokuun jälkeen hakeneille päätökset tehdään syksyllä 2022.

Kevätlukukaudelle 2023 (2.1.-3.6.2023) iltapäivätoimintaan haetaan samalla hakemuksella.

Hakeminen

Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta tai paperilomakkeella. Hakemukseen tulee merkitä mille ajalle toimintapaikkaa haetaan. Yksityiskoulujen iltapäivätoimintaan haetaan paperilomakkeella. 

Huoltaja sitoutuu maksamaan toimintamaksut kuukausittain, kun hän on täyttänyt sähköisen hakulomakkeen tai palauttanut allekirjoitetun hakulomakkeen.

Mikäli mahdollisuutta Wilman kautta hakemiseen tai hakemuksen tulostamiseen ei ole, lomakkeita saa iltapäivätoimintaryhmistä, iltapäivätoiminnan sihteeriltä sekä iltapäivätoiminnan suunnittelijalta. Paperihakemus palautetaan hakuajan 1.2.-21.2.2023 jälkeen postitse osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Asemakatu 38-40 A,3 krs,  70110 Kuopio.

Toimintamaksut 
  • Jos lapsi osallistuu toimintaan 3h/päivä tai 1-15 tuntia viikossa, maksu on 120 euroa kuukaudessa.
  • Jos lapsi osallistuu toimintaan 4h/päivä tai yli 15 tuntia viikossa, maksu on 160 euroa kuukaudessa.
  • Elokuulta peritään puolet valitusta toimintamaksuista.  Toimintamaksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Toimintapaikan irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. 
  • Maksut ovat olleet voimassa 1.8.2021 alkaen
 
Maksuhuojennuksen / maksuvapautuksen hakeminen

Toimintamaksu puolitetaan, jos perheessä on vähintään kolme lasta iltapäivätoiminnassa tai päivähoidossa. 

Maksuvapautus myönnetään, jos perheen tulot alittavat maksuttoman varhaiskasvatuksen tulorajan, perhe saa toimeentulotukea tai lastensuojelun / sosiaalityöntekijän lausunnolla. Kehitysvammalain piiriin kuuluvien oppilaiden osalta maksua ei peritä. Maksuhuojennuspäätös tehdään maksimissaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätöksiä ei tehdä takautuvasti.

Varhaiskasvatuksen tulorajat muuttuvat 1.3.2023. Uudet tulorajat löytyvät hakuohjeesta.

Maksuhuojennusta / maksuvapautusta haetaan erillisellä hakemuksella, johon liitetään viimeisimmät tositteet. Hakemus palautetaan syyslukukauden alussa osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Asemakatu 38-40 A, 3 krs, 70110 Kuopio. Hakemuksen liitteineen voi palauttaa sähköisesti suojatun sähköpostin liitteenä. Suojatun sähköpostin voi pyytää osoitteesta iltapaivatoiminta@kuopio.fi.

 

Muutoksista ilmoittaminen

Toimintapaikan voi irtisanoa sähköisesti Wilman Muutosilmoitus iltapäivätoimintaan-lomakkeella. Samalla lomakkeella voi ilmoittaa aloituspäivän muutoksesta, toiminta-ajan tarpeen muutoksesta sekä ilmoittaa muutoksista laskunsaajan tiedoissa.

Mikäli mahdollisuutta Wilman kautta sähköisen hakemuksen/ilmoituksen tekemiseen tai  tulostamiseen ei ole, lomakkeita saa iltapäivätoimintaryhmistä, iltapäivätoiminnan sihteeriltä sekä iltapäivätoiminnan suunnittelijalta. Hakemukset ja lomakkeet  palautetaan postitse osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Asemakatu 38-40 A, 70110 Kuopio.

Yksityiskoulujen oppilaita koskevat muutokset  ilmoitetaan paperilomakkeella.

Maksuhuojennuksen hakeminen Maksuhuojennuksen hakeminen

Koronaohjeet Koronaohjeet