Haku lukuvuoden 2018–2019 iltapäivätoimintaan

 

Hakuaika lukuvuoden 2018–2019  perusopetuksen iltapäivätoimintaan oli 2.2.-28.2.2018. Toimintaryhmät muodostettiin hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella. Palveluntuottajat ja ryhmien toimintapaikat varmistuivat hakuajan päättymisen jälkeen.

Lukuvuoden 2018–2019 iltapäivätoimintaan voi hakea edelleen sähköisesti Wilman kautta tai toimittamalla hakemuksen osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta,Vuorikatu 27, 70100 Kuopio.

Mikäli mahdollisuutta Wilman kautta hakemiseen tai hakemuksen tulostamiseen ei ole, lomakkeita saa iltapäivätoimintaryhmistä, iltapäivätoiminnan sihteeriltä sekä iltapäivätoiminnan suunnittelijalta.

Hakeminen

Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta tai toimittamalla hakemus osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Vuorikatu 27, 70100 Kuopio. Wilmassa hakemus löytyy kohdassa Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus -> Hakemus iltapäivätoimintaan. Hakemukseen tulee merkitä mille ajalle toimintapaikkaa haetaan. Yksityiskoulujen iltapäivätoimintaan haetaan paperilomakkeella.

Toimintamaksut

Jos lapsi osallistuu toimintaan 3h/päivä tai 1-15 tuntia viikossa, maksu on 90 euroa kuukaudessa. Jos lapsi osallistuu toimintaan 4h/päivä tai yli 15 tuntia viikossa, maksu on 110 euroa kuukaudessa. Elokuulta peritään puolet valitusta toimintamaksuista.  Toimintamaksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Toimintapaikan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Maksuhuojennusta ja maksuvapautusta haetaan toimittamalla erillinen maksuhuojennushakemus liitteineen osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Piharakennus, Vuorikatu 27, 70100 Kuopio. Mikäli mahdollisuutta hakemuksen tulostamiseen ei ole, lomakkeita saa iltapäivätoimintaryhmistä, iltapäivätoiminnan sihteeriltä sekä iltapäivätoiminnan suunnittelijalta. Lisätietoa maksuhuojennuksen ja maksuvapautuksen perusteista sekä tarvittavista liitteistä löytyy maksuhuojennuksen hakuohjeesta.

Muutoksista ilmoittaminen

Toimintapaikan voi irtisanoa sähköisesti Wilman lomakkeella. Wilmassa lomake löytyy kohdassa Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus -> Muutosilmoitus iltapäivätoimintaan. Toimintapaikan irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Samalla lomakkeella voi ilmoittaa aloituspäivän muutoksesta, toiminta-ajan tarpeen muutoksesta sekä ilmoittaa muutoksista laskunsaajan tiedoissa.Yksityiskoulujen oppilaita koskevat muutokset  ilmoitetaan paperilomakkeella.

 

Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta

Toimintaa järjestetään lähes kaikilla alakouluilla tai niiden läheisyydessä 1. luokan oppilaille ja erityisen tuen piiriin siirretyille tai otetuille oppilaille. Mikäli ryhmissä on tilaa, vapaita paikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Toimintaa järjestetään arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12 - 16 välillä.

Iltapäivätoiminnassa noudatetaan samoja lukuvuoden aloitus‐ ja päättymispäiviä kuin kaupungin kouluissa. Toimintaa ei järjestetä koulun loma‐aikoina eikä lauantaikoulupäivinä.

Iltapäivätoiminnassa oppilaalla on mahdollisuus osallistua koulupäivän jälkeen ammattitaitoisten ohjaajien toteuttamaan turvalliseen ja ohjattuun toimintaan. Oppilas voi kiireettömässä, turvallisessa ja monipuolisessa kasvuympäristössä osallistua koulunkäyntiä ja oppimista tukevaan suunnitelmalliseen vapaa-ajantoimintaan, jonka ohessa on mahdollisuus rauhoittumiseen. Toiminta edistää lasten välisiä keskinäisiä suhteita ja kasvattaa lapsia yhteisön jäsenenä.

Toimintaa tarjotaan ensisijaisesti ensimmäisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille sekä toissijaisesti 2. vuosiluokan oppilaille. Yksityiskouluissa ja haja‐asutusalueen kouluissa vapaita toimintapaikkoja voidaan tarjota myös vanhemmille oppilaille, mikäli ryhmissä on tilaa.

Huoltaja hakee iltapäivätoiminnan paikkaa lapselleen sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Huoltaja saa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä avaintunnukset Wilma-käyttäjätunnusten tekemistä varten. Kaikki luokka-asteet hakevat perusopetuksen iltapäivätoimintaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Iltapäivätoimintaan on mahdollista hakea myös paperisella lomakkeella. Hakuajasta tiedotetaan Wilman kautta, www.kuopio.fi -sivuilla ja sanomalehti‐ilmoituksella. Hakuohje, tulostettava hakulomake ja kuluvana lukuvuonna toimivien ryhmien yhteystietolista sekä ryhmät palveluntuottajien mukaan jaoteltuina ovat www.kuopio.fi/perusopetus -> Perusopetuksen iltapäivätoiminta -sivulla. Hakuohjeita ja -lomakkeita saa pyydettäessä esikouluista, kouluilta ja iltapäivätoimintaryhmistä. Hakuaikana paperilomakkeet palautetaan iltapäivätoimintaryhmiin, kouluille tai kouluvirastolle, muina aikoina kouluvirastolle.

Hakemus perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksujen puolittamisesta/perimättä jättämisestä
Hakemuslomake perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksujen puolittamisesta/perimättä jättämisestä.
Iltapäivätoiminnan maksuhuojennuksen hakeminen, ohje
Ohje iltapäivätoiminnan maksuhuojennuksen hakemiseen.

Kevään 2019 lomakkeet Kevään 2019 lomakkeet

Lv. 2018-19 lomakkeet Lv. 2018-19 lomakkeet

Muutosten ilmoittaminen Muutosten ilmoittaminen

Iltapäivätoiminnan maksuhuojennuksen hakeminen Iltapäivätoiminnan maksuhuojennuksen hakeminen