Haku lukuvuoden 2020–2021 iltapäivätoimintaan


Hakuaika lukuvuoden 2020–2021  perusopetuksen iltapäivätoimintaan alkaa 6.2.2020 ja päätttyy 28.2.2020. Toimintaryhmät muodostetaan hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella. Toimintaa järjestetään ensisijaisesti 1.vuosiluokan ja erityisopetuksen oppilaille. Mikäli ryhmissä on tilaa, vapaita paikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Toimintaa järjestetään arkikoulupäivisin klo 12.00-16.00. Palveluntuottajat ja ryhmien toimintapaikat varmistuivat hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakuaikana hakeneille 1. vuosiluokan ja erityisopetuksen oppilaille päätökset postitetaan maaliskuussa. Hakuaikana hakeneille 2. vuosiluokan oppilaille päätökset postitetaan toukokuussa.Tarkemmat ryhmän yhteystiedot postitetaan kaikille hakuaikana hakeneille myönteisen päätöksen saaneille kesäkuun loppuun mennessä.

Hakeminen


Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta. Wilmassa hakemus löytyy kohdassa Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus -> Hakemus iltapäivätoimintaan. Hakemukseen tulee merkitä mille ajalle toimintapaikkaa haetaan. Mikäli mahdollisuutta Wilman kautta hakemiseen tai hakemuksen tulostamiseen ei ole, lomakkeita saa iltapäivätoimintaryhmistä, iltapäivätoiminnan sihteeriltä sekä iltapäivätoiminnan suunnittelijalta. Hakemus palautetaan hakuaikana iltapäivätoimintaryhmiin, kouluille tai postitse osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Vuorikatu 27, 70100 Kuopio.

Yksityiskoulujen iltapäivätoimintaan haetaan paperilomakkeella.

Hakuajan jalkeen hakemukset palautetaan osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Vuorikatu 27, 70100 Kuopio.

Toimintamaksut


Jos lapsi osallistuu toimintaan 3h/päivä tai 1-15 tuntia viikossa, maksu on 90 euroa kuukaudessa. Jos lapsi osallistuu toimintaan 4h/päivä tai yli 15 tuntia viikossa, maksu on 110 euroa kuukaudessa. Elokuulta peritään puolet valitusta toimintamaksuista.  Toimintamaksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Toimintapaikan irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.

Maksuhuojennusta ja maksuvapautusta haetaan toimittamalla erillinen maksuhuojennushakemus liitteineen osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Vuorikatu 27, 70100 Kuopio. Mikäli mahdollisuutta hakemuksen tulostamiseen ei ole, lomakkeita saa iltapäivätoimintaryhmistä, iltapäivätoiminnan sihteeriltä sekä iltapäivätoiminnan suunnittelijalta. Lisätietoa maksuhuojennuksen ja maksuvapautuksen perusteista sekä tarvittavista liitteistä löytyy maksuhuojennuksen hakuohjeesta.

Muutoksista ilmoittaminen


Toimintapaikan voi irtisanoa sähköisesti Wilman lomakkeella. Wilmassa lomake löytyy kohdassa Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus -> Muutosilmoitus iltapäivätoimintaan.  Samalla lomakkeella voi ilmoittaa aloituspäivän muutoksesta, toiminta-ajan tarpeen muutoksesta sekä ilmoittaa muutoksista laskunsaajan tiedoissa.

Yksityiskoulujen oppilaita koskevat muutokset  ilmoitetaan paperilomakkeella.

Kevätlukukausi 2020


Kevätlukukauden 2020 iltapäivätoimintaan voi hakea sähköisesti Wilman kautta tai toimittamalla hakemus osoitteella kasvun ja oppimisen iltapäivätoiminta, perusopetuksen iltapäivätoiminta, Vuorikatu 27, 70100 Kuopio.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminnassa oppilaalla on mahdollisuus osallistua koulupäivän jälkeen ammattitaitoisten ohjaajien toteuttamaan turvalliseen ja ohjattuun toimintaan. Oppilas voi kiireettömässä, turvallisessa ja monipuolisessa kasvuympäristössä osallistua koulunkäyntiä ja oppimista tukevaan suunnitelmalliseen vapaa-ajantoimintaan, jonka ohessa on mahdollisuus rauhoittumiseen. Toiminta edistää lasten välisiä keskinäisiä suhteita ja kasvattaa lapsia yhteisön jäsenenä. Iltapäivätoiminnassa noudatetaan samoja lukuvuoden aloitus‐ ja päättymispäiviä kuin kaupungin kouluissa. Toimintaa ei järjestetä koulun loma‐aikoina eikä lauantaikoulupäivinä.

Lv. 2020-21 lomakkeet Lv. 2020-21 lomakkeet

Muutosten ilmoittaminen Muutosten ilmoittaminen

Iltapäivätoiminnan maksuhuojennuksen hakeminen, kevät 2020 Iltapäivätoiminnan maksuhuojennuksen hakeminen, kevät 2020

Iltapäivätoiminnan maksuhuojennuksen hakeminen, lv. 2020-2021 Iltapäivätoiminnan maksuhuojennuksen hakeminen, lv. 2020-2021