Rakentamisen verkkoasiointi

 

Alueellisen rakennusvalvonnan kuulutukset löytyvät täältä


Pääosan rakentamiseen liittyvistä luvista myöntää rakennusvalvonta. Kuopiossa on käytössä sähköinen asiointipalvelu Lupapiste, jonka kautta voit hakea rakentamiseen liittyviä lupia. Lupapisteen kautta voi hakea myös ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristölupia. Lupapiste on lisäksi hyvä kanava neuvojen kysymiseen ja rakennushankkeen ennakkovalmisteluun.

Lähtötietoja rakennushankkeeseen saat karttapalvelu.kuopio.fi -palvelusta. Karttapalvelusta löydät lisäksi Kuopion kartat, rakentamista ohjaavat kaavat ja kaavamääräykset, rakentamistapaohjeet, kiinteistöjen rajat ja kiinteistötunnukset.

Kaikki rakennusvalvonnan lomakkeet on saatavilla webbisivuiltamme, josta voit tulostaa ne hakemuksesi liitteeksi. Käytössäsi on myös sähköisiä lomakkeita. Sähköisten lomakkeiden linkit on koottu tälle sivulle.

Lupapiste.fi


Lupapiste on valtakunnallinen rakentamisen lupakäsittelyä helpottava sähköinen palvelu. Lupapisteen kautta voit hakea kaikkia rakennusvalvonnan toimivallassa olevia lupia lukuunottamatta toimenpide- ja purkamisilmoituksia. Ilmoituksia ei voi jättää sähköisesti. Voit myös kysyä rakennusvalvonnalta neuvoa ja alustavaa mielipidettä Lupapisteessä.

Lupapisteen kautta haetuissa luvissa pätevät samat vaatimukset kuin paperisissakin luvissa. Hankkeelle tarvitaan pätevä suunnittelija ja selkeät suunnitelmat. Muiden asiakirjojen osalta vaatimukset ovat jokseenkin samat kuin paperiluvalla. Sähköisillä lupahakemuksilla on samat käsittelyajankohdat kuin paperisillakin. Jätettyäsi hakemuksen torstaina saadaan se käsittelyyn seuraavan viikon maanantaille tai tiistaille. Mahdollisten puutteiden päivitys voidaan tehdä loppuviikosta, ja täydennysten jälkeen lupaa käsitellään jälleen seuraavalla viikolla.

Lupapisteen käyttäjätuki


Lupapisteen käyttöön liittyvät usein kysytyt kysymykset löytyvät täältä: https://www.lupapiste.fi/usein-kysytyt-kysymykset

Kuopion rakennusvalvonta on koonnut ohjeen lupapistettä käyttäville suunnittelijoille ja ammattilaisille.

Lupapistettä kehitetään aktiivisesti ja tiedotteet viimeisimmistä uudistuksista löytyvät täältä : https://www.lupapiste.fi/tiedotteet

Lupapisteen käyttöön liittyvissä ongelmissa pyydämme ottamaan yhteyttä Lupapisteen tukeen :

Lähetä tukipyyntö
tuki(at)lupapiste.fi

Lupahakemukseen liittyvät kysymykset voit esittää Lupapisteen kautta. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä suoraan alueesi lupaviranomaiseen.

Annamme mielellämme ammattisuunnittelijoille opastusta Lupapisteen käyttöön. Opastus voidaan pitää suunnittelijan työympäristössä ja läpi käydään keskeisimmät tekijät, joita lupapisteen kautta tehdyssä lupakäsittelyssä tulee eteen. Ota yhteyttä : rakennusvalvonta(at)kuopio.fi, 017 185 174

Vanhojen rakennuslupapiirustusten hankinta

Rakennuslupapiirustuksia on digitoitu vuodesta 2015 lähtien. Lisäksi aineistoa on saatavilla mm. Vehmersalmen kunnan aikaisista rakennusluvista ja keskeiseltä kaupunkialueelta. Dokumentit ovat saatavissa pdf/a formaatissa. Tarkoituksena on saattaa aineisto sähköiseen myyntipalveluun kunhan palvelun toimittaja on valittu.

Vanhoja rakennuslupapiirustuksia on mahdollista saada nähtäväksi rakennusvalvonnan arkistosta. Lisäksi voit tilata maksullisia kopioita piirustuksista.

 

Rakennusvalvonnan linkit Rakennusvalvonnan linkit

e-lomakkeet e-lomakkeet

Kartta-aineistot Kartta-aineistot