Vieraiden kielten opiskelu


Kuopion kaupungissa on mahdollista opiskella useita vieraita kieliä oppilaan valintojen mukaisesti.

A1-kieli

A1-kielen opiskelu alkaa 1. luokalla. A1-kielenä tarjotaan kaikissa kouluissa englantia. Lisäksi Kalevalan koulussa tarjotaan A1-kielenä myös saksaa. A1-saksan ryhmä voidaan perustaa, mikäli kielen valinneita on vähintään 12 oppilasta. A1-kieleksi saksan valinneille järjestetään mahdollisuus opiskella englantia A2-kielenä 4. luokalta alkaen.

A2-kieli

4. luokalta alkavana vapaaehtoisena A2-kielenä on mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Saksaa A1-kielenä opiskeleville A2-kieli on englanti. A2-kieliryhmä voidaan perustaa, mikäli saman kielen valinneita on vähintään 12 oppilasta. A2-englannin ryhmä voidaan perustaa pienemmälläkin oppilasmäärällä. Vuosiluokilla 7 – 9 opiskellaan A1- ja A2-kieliä aikaisempien valintojen mukaan. A2-kielen valinneilla on enintään kaksi muuta valinnaisainetta vuosiluokilla 8 ja 9.

B1-kieli

Peruskoulun 6. vuosiluokalla oppilas aloittaa B1-kielen, joka on ruotsi.

B2-kieli

B2-kielenä, jonka opiskeleminen on vapaaehtoista, voidaan tarjota saksaa, ranskaa, espanjaa ja venäjää koulun kieliohjelman mukaan. Hatsalan klassillisessa koulussa B2-kielenä voi opiskella latinaa 7. luokalta alkaen. Lisäksi kouluilla on mahdollisuus tarjota kielten lyhytkursseja, jotka voivat olla B2-kielten oppimäärää suppeampia. Koulut tekevät yhteistyötä B2-kieliryhmien muodostamisessa (esim. lähekkäin sijaitsevien koulujen yhteiset ryhmät ja etäopetus).

Kaksikielinen opetus (suomi – englanti) / 1. - 9. luokat

Rajalan koulussa kaksikielistä opetusta (suomi - englanti) järjestetään 1. – 6. luokilla. Oppilaat valitaan kielivalmiusarvioinnin perusteella. Hatsalan klassillisen koulun kaksikielisen (suomi - englanti) 7. luokan oppilaat valitaan valintakokeen perusteella. Myös Rajalan koulun kaksikielisen (suomi - englanti) luokan oppilaat hakevat Hatsalan klassillisen koulun kaksikieliseen opetukseen valintakokeen kautta.

 

Lisätietoa perusopetuksen kielivalinnoista löydät Perusopetuksen oppaista.