Kuopion kaupungin EU-meluselvitys 2017
 

Kuopioon valmistui vuonna 2017 ympäristönsuojelulain 151 §:n mukainen, EU:n ympäristömeludirektiivin tarkoittama meluselvitys. Meluselvityksessä on laskettu tie- ja raideliikenteen aiheuttamat meluvyöhykkeet. Lisäksi selvityksessä on laskettu meluvyöhykkeet myös eräille teollisuus- ja energiantuotantolaitokselle ja Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskukselle. Meluvyöhykkeillä asuvien asukkaiden määrän perusteella on arvioitu melulle altistuvien asukkaiden määrät. EU-meluselvitys kattaa koko Kuopion alueen lukuun ottamatta Juankosken aluetta.

Meluselvityksen laadintaan osallistui myös Liikennevirasto.

Tässä selvityksessä melutilanteen arviointiin on käytetty EU:n ympäristömeludirektiivin mukaista A-painotettua päivä-ilta-yöajan keskiäänitasoa Lden, jossa ilta-ajan (klo 19-22) melutasoa on painotettu korjauskertoimella +5 dB ja yöajan (klo 22.07) keskiäänitasoa korjauskertoimella +10 dB. Lisäksi on laskettu erikseen yömelutasot L.  Melutasot on laskettu 4 metrin korkeuteen ja ne kuvaavat vuoden keskimääräistä melutasoa. Päivä-ilta-yöajan keskiäänitason mukaiset melutasot ovat jonkin verran korkeampia kuin melutasot, jotka on laskettu Suomen kansallisilla melutasoilla. Meluvyöhykkeet on laskettu EU:n yhteisellä CNOSSOS-laskentamallilla.

Meluselvityksessä tie- ja raideliikenteen meluvyöhykkeet on laskettu nykyisillä liikennemäärillä yli 700 kilometrille katuja ja maanteitä sekä 41 kilometrin junarataosuudelle. Katujen, teiden ja rautatien liikennemäärät ovat vuodelta 2016.

Teollisuusmeluselvitys koskee Powerflute Savon Sellu Oy:n tuotantolaitoksia, Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitosta sekä Hepomäen ja Heinälamminrinteen toimintoja.

Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen toiminnan aiheuttamat keskiäänitasot on laskettu tavalla, joka poikkeaa alueelle aiemmin tehdyistä meluselvityksistä ja ne kuvaavat tilannetta, jolloin alueen kaikki alueelle suunnitellut radat olisivat yhtä aikaa toiminnassa.

Raportissa käsitellään kattavasti meluselvityksen lähtötiedot ja menetelmät, tulokset ja niiden tarkastelu sekä johtopäätökset.

Melukartoilla on esitetty sekä päivä-ilta-yöajan keskiäänitasot että yöajan keskiäänitasot. Karttoja voi zoomata, jolloin melutilannetta eri alueilla voi tarkastella tarkemmin, jopa rakennuskohtaisesti. Etusivulla on esitetty meluvyöhykkeitä esittelevien karttalehtien jako.