Kuopionlahden kaupunkikehittämishanke ja alueen asemakaavoitus

Kuopion Musiikkikeskuksen ja Lumitin ympäristöä (Kuopionlahden aluetta) koskeva asemakaavan muutos nähtäville uudelleen valmisteluaineistona

21.2.2018

Kaavatyötä on jatkettu Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailun voittajatyön sekä valmisteluaineistosta saatujen kannanottojen pohjalta. Kuopion kaupunki tilasi kilpailun voittaneelta työryhmältä kaavatyön tueksi Kuopionlahden alueen jatkosuunnittelusta kuusi erilaista ja kilpailun voittaneeseen ehdotukseen perustuvaa vaihtoehtotarkastelua lisäselvityksineen.

Kilpailun jälkeisen jatkotyöskentelyn yhteydessä esille tulleiden muutosten sekä laadittujen vaihtoehtotarkastelujen vuoksi on asemakaavan muutos tarpeen asettaa uudelleen nähtäville valmisteluaineistona. Aineisto on tarkoitus olla nähtävillä 5.3.–6.4.2018, jonka aikana yleisöllä mahdollisuus tutustua Kuopionlahden alueen uusiin luonnoksiin Valtuustotalolla, Suokatu 42 tai Kohtaamossa, Alatorin kauppakeskus Apaja, Kauppakatu 45 sekä kaupungin nettisivuilla.

Kuopion kaupunki järjestää Kuopionlahden kaava-aineistoon liittyvän yleisö- ja tiedotustilaisuuden tiistaina 20.3.2018 kello 18.00 valtuustotalon valtuustosalissa, Suokatu 42, jonne kaikki ovat tervetulleita.

Kaavahankkeen keskeisten rakennushankkeiden toteuttajatahoina toimivat Kuopion hotelli- ja kongressikeskuksen osalta Lapland Hotels Oy ja taidelukio Lumitin osalta Kuopion kaupunki.

Kutsu yleisötilaisuuteen ja uutinen

Kuvat ja selvitykset kehitetyistä kuudesta vaihtoehdosta löytyvät Kuopion kaupunkirakennelautakunnan listoilta alla olevan linkin kautta.

Asemakaavan valmisteluaineisto

Vaihtoehto A1

Vaihtoehto B1

Vaihtoehto B2

Vaihtoehto C1

Vaihtoehto C2

Vaihtoehto C3

Suunnitteluvaihtoehtojen raportti liitteineen

 

Aikaisemmat uutiset

Kuopion soiva ja sykkivä sydän – arkkitehtuurikilpailun ratkaisu

23.7.2017

”Kilpailun poikkeuksellisen vaativaa luonnetta kuvaa hyvin Kuopionlahden eritysasema kaupunkirakenteessa sekä kilpailun monimuotoinen ja laaja tilaohjelma yhdessä kilpailun erittäin vaativien arvosteluperiaatteiden kanssa. Lopputuloksen perusteella voidaan todeta, että 2-vaiheinen kilpailu oli tämän hankkeen kannalta eritäin onnistunut ja välttämätön kilpailumuoto, jossa ehdotuksille voitiin antaa tarkat jakosuunnitteluohjeet.” toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen, joka toimi kilpailun juryn puheenjohtajana.

Kuopionlahden yleinen 2. vaiheinen arkkitehtuurikilpailu ”Kuopion ”soiva ja sykkivä sydän” on päättynyt.  Kilpailun voittajaksi valittiin ehdotus ”Jukebox”. Toinen palkinto annettiin ehdotukselle ”Vesj” ja kolmas palkinto ehdotukselle ”Taikametsä”. Lisäksi annettiin kaksi lunastusta ja yksi kunniamaininta. Tarkemmin kilpailun tulos ja tekijät on esitetty kohdassa mediatiedotteessa ja varsinaisessa arvostelupöytäkirjassa.

Kilpailun toiseen vaiheeseen valittiin marraskuussa 2016 kuusi kilpailuehdotusta, joista tuomaristo valitsi yksimielisesti voittajaksi ehdotuksen Jukebox, jonka tekijöinä olivat arkkitehtitoimisto Lukkaroinen OY sekä VSU OY.

Jukebox järjestää kaikista muista kilpailuehdotuksista poiketen uudet rakennukset hienoksi ja monumentaaliseksi rintamaksi Musiikkikeskuksen molemmin puolin, leventäen kilpailualuetta halkovan rännikadun puolen korttelin levyiseksi, rantaa kohti laskeutuvaksi puistoaukioksi, johon julkiset toiminnot, soitto, laulu ja kaupunkielämä avautuvat. Tämä perusratkaisu mahdollistaa uusien rakennusten selkeän, toimivan ja joustavan vyöhykkeellisyyden ja yhteispelin.

Jukeboksin kaikki pääsisäänkäynnit ja julkiset kohtaamistilat muodostavat uudelle aukiolla avautuvan limittyvien sisä- ja ulkotilojen sarjan. Kauniit ja kiinnostavat katosaiheet ja kutsuvat muodot ovat erinomaista arkkitehtuuria, joka sitoo eri toiminnot ja rakennukset yhteen tavalla, mikä antaa niille myös tilaa kehittyä itsenäisinä rakennussuunnitelmina korkeatasoisiksi.

Lisäksi tuomaristo korostaa, että Jukeboxissa on toimivimmat ja kiinnostavimmat tilaratkaisut niin hotelli- ja kongressikeskuksen kuin taidelukio Lumitin osalla. Musiikkikeskuksen lämpiö jatkuu taidokkaasti kongressikeskukseen tavalla, joka hyvittää olevan rakennuksen eteen rakentamisen seurauksena muuttuvat sisänäkymät.

Alueesta on muodostumassa Kuopion merkittävä kulttuurirakennusten keskittymä, jonka tulee kestää aikaa ja istua hyvin paikkaansa, Kuopionlahti - tori -kulttuuriakselilla.

Mediatiedote
Arvostelupöytäkirja
Tulosten julkistamis- ja palkintojenjakotilaisuus
Yle uutinen kilpailun ratkaisusta
Savon Sanomat uutinen kilpailun ratkaisusta

Yleisöäänestyksen tulokset

 

Kuopionlahden 2. vaiheen kilpailutyöt herättivät runsasta mielenkiintoa. Kilpailutyönäyttelyyn kävi tutustumassa niin netissä kuin valtuustotalon varinaisessa näyttelyssä yli tuhat vierasta. Myös omaa suosikkiehdotustaan äänesti runsaasti, sillä saimme lähes 500 äänestystulosta.

Yleisöäänestyksen voittaja on ehdotus nimimerkin Cor, vain kolme ääntä vähemmän sai ehdotus nimimerkki Jukebox.  Kolmanneksi eniten yleisöääniä keräsi ehdotus nimimerkki Kumuko. Ehdotukset Jäkälä, Vesj ja Taikametsä eivät keränneet yleisöäänestyksessä aivan samanlaista äänisaalista.

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeesta vastaa Hankkeesta vastaa

Kaavoitusarkkitehti
Jouni Pekonen
044 718 5419
jouni.pekonen(at)kuopio.fi