Lintu- ja näkötornit

Keskimmäisen lintutorni


Riistavedellä sijaitseva Keskimmäinen on laajahkojen peltoalueiden ympäröimä rehevä, valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva järvi. Sen pinta-ala on noin 90 hehtaaria, mistä avovettä on noin kolmannes. Järvellä pesii säännöllisesti useita alueella harvinaisia ja uhanalaisia lintuja, minkä lisäksi sillä on suuri merkitys muutonaikaisena levähdys- ja ruokailupaikkana.

Keskimmäisen pohjoisrannalla on lintutorni, jolle johtaa pitkospuut. Järvi sijaitsee noin 40 km Kuopiosta Joensuun suuntaan johtavan tien varrella.
Esite (pdf)

Patalahden ja Lapinjärvien lintutornit


Luonnonsuojelualueina rauhoitetut Patalahti-Patajärvi ja Lapinjärvi sijaitsevat Maaningalla. Ne kuuluvat Natura-alueisiin ja  valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Kohteiden yhteispinta-ala on yli 500 hehtaaria.

Patalahti on laaja ruovikkoinen järvenlahti, jota on kunnostettu ruoppaamalla ja nostamalla veden pintaa. Patalahden ympäri on rakennettu noin 6 km pitkä polku ja reunoille kolme lintutornia. Tornit sijaitsevat kantatien 77 pohjoispuolella Maaningan taajamasta noin 10 km luoteeseen.

Lapinjärviä ympäröivät laajat pellot joita kiertää pieni tie, jonka varteen on rakennettu noin kahden metrin korkuinen tarkkailulava. Lintutorni on yksitasoinen neljä metriä korkea torni, joka on hieman liian kaukana järvestä. Pienen Lapinjärven rannalla on myös tarkkailupiilo. Kohteet sijaitsevat kantatien 77 pohjoispuolella Maaningan taajamasta noin 5 km kaakkoon.

Puijon näkötorni


Puijon torni on kuuluisin Kuopion alueen näkötorneista. Tornilla on korkeutta 75 metriä ja se sijaitsee lähellä Kuopion keskustaa Puijon mäellä. Tornin huippu kohoaa noin 224 metriä Kallaveden ja 306 metriä merenpinnasta. Näkymät avautuvat pitkälle jokaiseen ilmansuuntaan ja niitä voi ihailla tornin pyörivästä osasta.

Pörönmäen näkötorni


Pörönmäen noin 17 metriä korkea näkötorni sijaitsee luonnonsuojelualueella lähellä Karttulan taajamaa. Näkötorni on rakennettu vuonna 2010.

Sourun näkötorni


Sourun näkötorni sijaitsee Syvänniemellä Kuttajärven rantamaisemissa lähellä vanhaa Rautaruukin piippua.

Mustamäen näkötorni


Niittylahden luonnonsuojelualueella, retkeilyreitin varrella sijaitsevasta Mustamäen näkötornista avautuu komeat näkymät Kallavedelle sekä ympäröiviin metsiin.

Pisan näkötorni


Pisan näkötorni sijtiasee Kuopion ja Juankosken rajalla, retkeilyreitin varrella. Pisan huipun korkein kohta on 270,6 metriä merenpinnan yläpuolella. Näkötornista avautuvat huikeat metsä- ja järvimaisemat.

Neulamäen näkötorni


Näkötorni sijaitsee Neulamäen korkeimmalla kohdalla, asuntoalueelta lähtevän kuntopolun varrella. Tornista aukeavat hienot maisemat Kallavedelle, Puijolle ja Kuopion keskustaan.

Airakselan näkötorni


Airakselan näkötorni on kyläyhdistyksen rakennuttama. Se sijaitsee Airakselan Pirunvuorella ja sieltä on komeat näkymät aina Puijolle asti.

 

Retkeilykohteet ja -alueet Retkeilykohteet ja -alueet

Retkikartta- karttapalvelusta löytyy kuntien sekä Metsähallituksen retkeilypalveluja. Kartta toimii myös mobiililaitteissa.

Lisätietoja Lisätietoja

Linkkejä muualle Linkkejä muualle