Niittylahti-Asuma


Retkeilyalue sijaitsee Kuopiosta itään Vehmersalmen tien varressa ja on yksi kaupungin merkittävimmistä ulkoilu- ja virkistysalueista. Alueen metsät ovat marjastajien sekä sienestäjien suosiossa. Matkaa tulee Kuopiosta noin 40 km.

Historiassa Niittylahden tila oli aikanaan tunnetun Suomen sodan sankarin eversti Carl Loden omistuksessa. Hän on Vänrikki Stoolin tarinoiden Ukko-Lode. Tonkkurinmäen pysäköintipaikalle siirrettiin kaupungin yhden tunnetuiman puun, Ukko-Loden petäjän latvus, hänen entiseltä Harjulan tilaltaan. Siinä Ukko-Lode tarkkaillee edelleen kulkijoita entisillä perämaillaan.

Niittylahden-Asuman seutu on pinta-alaltaan noin 900 hehtaaria, joista kaupunki omistaa noin 700 hehtaaria. Alueella sijaitsee kaksi jylhää luonnonsuojelualuetta ja merkittäviä näköalapaikkoja.

Tonkkurinmäen selänne korkeampana vankkoineen mänty- ja kuusimetsineen hallitsee alueen maisemaa. Mustamäen selänteellä on näkötorni komeine Kallavesi näkymineen sekä Mustajärven kallioalue, jossa kalliot kohoavat nelisenkymmentä metriä Mustajärven pinnan yläpuolelle ja paikoitellen putoavat veteen lähes pystysuorasti.

Nämä alueet ovat merkittäviä geologisina kohteina sekä luonnonmaiseman ja metsäkasvillisuuden suojelualueina.

Alueelle myydään pienriistan metsästyslupia ja alue on luovutettu myös hirvenmetsästykseen ja erilaisiin koirien käyttökokeisiin kuten ajo- ja hirvenhaukkukokeisiin.

Retkeilyreitti


Retkeilyreitti Tonkkurimäeltä Mustamäelle kytkee alueet yhteen. Noin kymmenen kilometrin mittaisen ulkoilureitin varrella on kaksi huollettua laavua sekä näkötorni retkeilijöitä varten. Niittylahdessa on uima- ja veneranta.

Alueen kautta on rakennettu monikäyttöreitit (moottorikelkkareitit) Kuopiosta itään Nilsiän ja Vehmersalmen suuntaan.

 

Retkeilykohteet ja -alueet Retkeilykohteet ja -alueet

retkikartta.fi-karttapalvelusta löytyy kuntien sekä Metsähallituksen retkeilypalveluja. Kartta toimii myös mobiililaitteissa.

Niittylahti Niittylahti

 

Tonkkurinmäen P-paikka
Niittylahdentie 98
71130 Kortejoki