Opiskelu perusopetuksessa


Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Perusopetus on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä opettaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Lisätietoja Kuopion kaupungin järjestämästä perusopetuksesta löydät alasivuilta sekä perusopetuksen oppaista.

 

Hakuajat Hakuajat

  • Haku ensimmäiselle luokalle
    9.1. - 16.1.2017
  • Haku kolmannen luokan painotusopetukseen
    9.1. - 18.1.2017
  • Haku seitsemännelle luokalle
    9.1. - 16.1.2017