Pitäjäraadit


Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon.

Kuopiossa toimii kuusi pitäjäraatia, jotka on perustettu kaupungin kuntaliitosalueille Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski. Pitäjäraatien toiminta käynnistettiin uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien. Pitäjäraati toimii kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa.

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Ne tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Pitäjäraatien toimintasääntö (pdf)

Lisätietoa pitäjäraadeista:

Aluekoordinaattori Liisa Jokela, puhelin 044 718 8922, liisa.jokela(at)kuopio.fi

Uudet pitäjäraadit ovat aloittaneet


Uudet pitäjäraadit valittiin pitäjäkokouksissa (pdf) su 28.4.2019. Lähidemokratiajaosto on vahvistanut uudet pitäjäraadit (pdf), joiden toimikausi kestää 1.6.2019 - 31.5.2021. Pitäjäraatien puheenjohtajien ja viestintävastaavien yhteystiedot löydät tästä.

Linkkejä Linkkejä

Yhteystiedot

Pitäjäraatien toiminta

Uutisarkisto: Pitäjäraadit mediassa

Kuopion maaseutualueiden liikenteen ja liikkumisen käyttäjäkysely

 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää maaseutualueiden asukkaiden ja liikennepalveluja käyttävien ihmisten liikkumisen tarpeita. Kyselyssä pyrittiin myös selvittämään asukkaiden arvoja ja asenteita liikkumista ja julkista liikennettä kohtaan. Kysely toteutettiin monimuotomallina, jossa pohjana toimi sähköinen kysely. Tämän lisäksi kyselystä oli myös paperiversio, jota jaettiin muun muassa postin välityksellä. Kysely oli avoinna 17.4.2020-10.5.2020 välisenä aikana ja siihen vastasi
tällöin yhteensä jopa 1061 henkilöä.

Seuraavista linkeistä saat lisätietoa kyselystä:

Wossikka -kyselyn tuloksia

Wossikka -kyselyn raportti pdf