Pitäjäraadit


Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon.

Kuopiossa toimii kuusi pitäjäraatia, jotka on perustettu kaupungin kuntaliitosalueille Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski. Pitäjäraatien toiminta käynnistettiin uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien. Pitäjäraati toimii kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa.

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Ne tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Lisätietoa pitäjäraadeista:

Aluekoordinaattori Liisa Jokela, puhelin 044 718 8922, liisa.jokela(at)kuopio.fi

Kaupunginjohtajan tutustumiskäynnit pitäjäraatialueille


Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen vierailee kevään aikana kaikilla kuudella pitäjäraatialueella.

Asukastapaamisten tavoitteena on keskustella Kuopion kaupungin ajankohtaista asioista sekä siitä, millaisia odotuksia ja ideoita alueilla on kaupungin ja pitäjäraatien yhteistyöstä.

Katso asukastilaisuuksien ajankohdat

Juankoski: Pappilanlahden kunnostuksen esiselvitys

Pitäjäraatien ensimmäisen vuoden toiminnasta pyydetään palautetta

Kuopion pitäjäraatimalli tuotettiin asukkaiden, päättäjien, järjestöjen ja virkamiesten yhteistyönä vahvistamaan liitoskuntien lähidemokratiaa. Noin vuosi sitten asukkaat valitsivat pitäjäkokouksissa kuuteen liitoskuntaan omat pitäjäraadit. Raadit toimivat kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa. On aika tarkastella pitäjäraatien ensimmäisen vuoden kokemuksia ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä.

Pitäjäraatikysely löytyy kaupungin verkkosivuilta www.kuopio.fi/ilmoitustaulu 17.4.-6.5.2018 välisenä aikana. Asukas, päättäjä, virkamies, järjestötoimija, pitäjäraadin jäsen – vastaa kyselyyn! Kyselyn keskeiset tulokset laitetaan asukkaiden nähtäville verkkoon. 

Lisätietoa kyselystä kehityspäällikkö Mirja Wihuri, mirja.wihuri(at)kuopio.fi

Maaningan aluestrategian kysely


Maaningan pitäjäraati on laatinut vuosille 2018-2022 Kuopion kaupungin strategiaa tukevan Maaningan aluestrategian. Strategia on suunnitelma, joka kertoo Maaningan tavoitteet uudenlaisen kasvun ja kehittämisen aikaansaamiseksi. Pitäjäraadin kehityssuunnitelma tähtää uusien asukkaiden ja yritysten lisäämiseen sekä elämys- ja luontomatkailun hyödyntämiseen.
Maaningan aluestrategia
Pitäjäraatien toimenkuva

Linkkejä Linkkejä