Pitäjäraadit


Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon.

Kuopiossa toimii kuusi pitäjäraatia, jotka on perustettu kaupungin kuntaliitosalueille Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski. Pitäjäraatien toiminta käynnistettiin uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien. Pitäjäraati toimii kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa.

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Ne tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Pitäjäraatien toimintasääntö (pdf)

Lisätietoa pitäjäraadeista:

Aluekoordinaattori Liisa Jokela, puhelin 044 718 8922, liisa.jokela(at)kuopio.fi

Uudet pitäjäraadit ovat aloittaneet


Uudet pitäjäraadit valittiin pitäjäkokouksissa (pdf) su 28.4.2019. Lähidemokratiajaosto on vahvistanut uudet pitäjäraadit (pdf), joiden toimikausi kestää 1.6.2019 - 31.5.2021.

Pitkin Pitäjiä - tule mukaan kehittämään maaseutua!


Vielä pääset mukaan syksyllä 2019 käynnistyneeseen Pitkin Pitäjiä -projektiin! Tavoitteena on kehittää Kuopion maaseutualueita ja kasvattaa niiden houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta niin asukkaiden, vierailijoiden, paluumuuttajien kuin yritystenkin näkökulmasta.

Yhteinen työskentely, ideointi ja ajatustenvaihto tapahtuu suljetulla verkkoalustalla. Online-kehittäjäyhteisössä työskentely on hauskaa ja antoisaa - arvomme myös palkintoja kaikkien osallistujien kesken!

Syksyn jaksolla keskusteltiin muun muassa siitä, miten joukkoliikenne ja liikennepalvelut yleensä toimivat maaseudulla, miten päästään paikasta A paikkaan B, miten ikäihmisten liikenne -ja kuljetuspalvelut on järjestetty.

Pitäjäraadit ottavat asukkaiden huolen tosissaan ja olemmekin käynnistäneet käytännön työn liikennepalvelujen uudistamisessa.

Ideointi- ja suunnittelutyöhön pääset mukaan myös Pitkin pitäjiä – toisella aktiivijaksolla, joka alkaa 17. helmikuuta.

Ilmoittautumislinkki Pitkin Pitäjiä -projektiin

 

Linkkejä Linkkejä