Pitäjäraadit


Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon.

Kuopiossa toimii kuusi pitäjäraatia, jotka on perustettu kaupungin kuntaliitosalueille Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski. Pitäjäraatien toiminta käynnistettiin uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien. Pitäjäraati toimii kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa.

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Ne tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Pitäjäraatien toimenkuva

Lisätietoa pitäjäraadeista:

Aluekoordinaattori Liisa Jokela, puhelin 044 718 8922, liisa.jokela(at)kuopio.fi

Pitäjäraadit Rakenna ja Asu -messuilla

Tervetuloa pitäjäraatien osastoille F14 ja F15 Rakenna ja Asu -messuille Kuopio-halliin 23. - 24.2.2019!

Maaningan aluestrategian kysely


Maaningan pitäjäraati on laatinut vuosille 2018-2022 Kuopion kaupungin strategiaa tukevan Maaningan aluestrategian. Strategia on suunnitelma, joka kertoo Maaningan tavoitteet uudenlaisen kasvun ja kehittämisen aikaansaamiseksi. Pitäjäraadin kehityssuunnitelma tähtää uusien asukkaiden ja yritysten lisäämiseen sekä elämys- ja luontomatkailun hyödyntämiseen.
Maaningan aluestrategia

Linkkejä Linkkejä

  • Kulttuuribussit 

Juankoski - Riistavesi - Kuopio

Vehmersalmi - Kuopio