Pitäjäraadit

Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon.

Kuopiossa toimii kuusi pitäjäraatia, jotka on perustettu kaupungin kuntaliitosalueille Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski. Pitäjäraatien toiminta käynnistettiin uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien. Pitäjäraati toimii kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa.

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Ne tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Pitäjäraatien toimintasääntö (pdf)

Miten Pitäjäraati eroaa kuntahallinnosta? (pdf)

Lisätietoa pitäjäraadeista:

Aluekoordinaattori Liisa Jokela, puhelin 044 718 8922, liisa.jokela(at)kuopio.fi

Ajankohtaista pitäjäraadeista
 

Pitäjäraatitoiminta jatkuu myös uudella valtuustokaudella. Uudet Pitäjäraadit valitaan Pitäjäkokouksissa 22.8.2021.

Pitäjäraatikokoukset 22.8.2021

 

Pitäjäraadin asettaa lähidemokratiajaosto alueella järjestettävän ”Pitäjäkokouksen” tekemän esityksen mukaisesti. Pitäjäkokoukseen voivat osallistua kaikki alueen asukkaat ja toimijat (esim. kylätoimikunnat, nuoriso- ja yrittäjä-järjestöt). Pitäjäraatiin voidaan valita viidestä kymmeneen (5-10) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.

Jäsenistä yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi Pitäjäkokouksen tekemän esityksen mukaisesti. Pitäjäraadin sihteerinä toimii kaupungin työntekijä tai viranhaltija.

Tavoitteena on, että pitäjäraadin kokoonpanossa huomioitaisiin alueellinen edustavuus sekä tasa-arvon toteutuminen ja lisäksi, että raadissa olisi edustus mahdollisimman monesta taustaryhmästä.

Pitäjäraadin toimikausi on lähidemokratiajaoston toimikausi.

Linkkejä Linkkejä

Pitäjäkokoukset 22.8.2021 klo 13

Juankoski, Juankosken koulu, Agora
Maaninka, Maaninkajärven koulu, auditorio 186
Nilsiä, Nilsiän yläkoulu, luokka 111
Riistavesi, Mantun talo
Vehmersalmi, Vehmersalmen koulu, ruokasali
Karttula, Karttulan kunnantalo, valtuustosali

Pitäjäraatikokouksiin voi ilmoittautua tästä linkistä.