Vanhusneuvosto

 

Kuopion kaupungin vanhusneuvosto on vanhuspalvelulain edellyttämä 12 jäseninen kunnallinen luottamuselin, jonka kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen. 

Vanhusneuvoston tehtävänä on

1. Edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa ikääntyneiden näkökulmasta sekä edistää Kuopion kaupungin ja eläkäläisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa

2. Vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja, huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös iäkkäille ihmisille.

3. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa.

4. Edistää osaltaan vanhuksien, heidän elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua

5. Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakertomus kaupunginhallitukselle.

Yhteystiedot


Puheenjohtaja
Erkki Kukkonen
050 341 8302, erkki.k-nen(at)dnainternet.net

Sihteeri 31.12.2018 asti
vs. hyvinvointikoordinaattori Katja Maksimainen
0447182435, katja.maksimainen(at)kuopio.fi

Hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen
0447 182 463, sade.rytkonen(at)kuopio.fi

Esittelijä
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kirsti Turunen
0447184701, kirsti.turunen(at)kuopio.fi


 Vanhusneuvoston jäsenet 2017-2018 (pdf)

Meidät löydät myös Facebookista vanhusneuvostoKuopio

Kokouspöytäkirjat Kokouspöytäkirjat

Vuosi 2018

23.1.2018
21.2.2018
27.3.2018
26.4.2018
28.5.2018
2
3.8.2018
27.9.2018

Vuosi 2017
18.1.2017
22.2.2017
29.3.2017
8.5.2017
12.6.2017
4.9.2017
16.10.2017
14.11.2017
12.12.2017
 

Ajankohtaista:
Kielonpäivät 6.6.2018

Kielonpäivien 6.6.2018 ohjelma
Vanhustenpäivän pääjuhla 7.10.2018

 

Vanhusneuvoston linkit (pdf)