Luonto


Kuopion rikas luonto tarjoaa asukkaille monenlaisia mahdollisuuksia luonnosta nauttimiseen ja luontoon tutustumiseen.

Kuopion seudulla karu itäsuomalainen luonto kohtaa eteläisten lehtojen monipuolisuuden. Kasvillisuuden moninaisuus luo edellytyksiä myös monipuoliselle eläimistölle.

Maisemaa hallitsevat laajat vesistöt ja metsäiset mäet.

Kaupunki vaalii elinympäristöjen monimuotoisuutta muun muassa torjumalla haitallisia vieraslajeja.

Alasivuilta löydät lisää tietoa Kuopion monipuolisesta luonnosta sekä luonnonsuojelun pitkistä perinteistä ja nykytilasta Kuopiossa.

Lisätietoja


Ympäristönsuojelusuunnittelija
Anniina Le Tortorec
044 718 2143

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Timo Perätie
044 718 2145

Yhteystiedot Yhteystiedot

Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Suokatu 42
PL 1097, 70111 Kuopio
017 182 111 (vaihde)

ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi