Ympäristönsuojelupalvelut Facebookissa Ympäristönsuojelupalvelut Facebookissa

 


 


 

Julkaisut Julkaisut

Ympäristökertomus 2018 (pdf)
Ympäristökatsaus (pdf)
Pyörällä töihin 7.5.2019 (pdf)

Ajankohtaista Ajankohtaista

Viksu Kuopiolainen – tervetuloa Kohtaamoon 10.5.2019

Kuopion kaupunki järjestää Viksu Kuopio -tapahtuman Koh-taamossa perjantaina 10.5.2019 klo 9-12. Tarjolla on tietoa ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista, kaupunkipyöristä, virkistysalueista, luontoretkistä sekä jätteiden lajittelusta. Tule keskustelemaan resurssiviisaasta Kuopiosta ja viksuista valin-noista asiantuntijoidemme kanssa!
Lue lisääTietojaViksu Kuopiolainen – tervetuloa Kohtaamoon 10.5.2019 »

Maksuton infotilaisuus pientalon energiaremonteista 10.4.2019

Pohjois-Savon energianeuvonta -hanke järjestää yhteistyössä Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus ry:n kanssa maksuttoman ”Energiatehokas remontti pientaloon” –infoillan. Tilaisuus on suunnattu etenkin omakotitalon omistajille ja vanhan omakotitalon ostamista suunnitteleville, mutta sopii hyvin myös paritaloissa ja rivitaloyhtiöissä asuville.
Lue lisääTietojaMaksuton infotilaisuus pientalon energiaremonteista 10.4.2019 »

Neulalahden ja Savilahden riskinarviointi

Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus ja puolustusvoimat teettivät vuonna 2018 selvityksen Neulalahden ja Savilahden vesialueen järvisedimenttien haitta-aineista ja niiden mahdollisista riskeistä ihmisille ja luonnolle. Työssä myös tarkasteltiin, vaikuttavatko sedimentin haitta-aineet Savilahden alueen tulevaan rakentamiseen ja vesistön virkistyskäyttöön.
Lue lisääTietojaNeulalahden ja Savilahden riskinarviointi »

Katupölytilanne Kuopiossa ja Varkaudessa 2.4.2019

Kuluvana keväänä katupölytilanne Kuopiossa ja Varkaudessa on toistaiseksi ollut varsin hyvä. Korkeita hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia on mitattu vain parina päivänä.
Lue lisääTietojaKatupölytilanne Kuopiossa ja Varkaudessa 2.4.2019 »