Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapito


Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Hoito on katujen puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajalle tai haltijalle.

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien täyttymistä valvoo Kuopiossa kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalvelut. Poliisi valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta.

Jos tontinomistaja tai muu kadulla liikkuja huomaa liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, hänen on viipymättä ilmoitettava puutteesta kunnalle tai poliisille ja tarvittaessa varoitettava liikennettä.

Kuopiossa on käytössä alueurakointi, jossa valitut urakoitsijat vastaavat kokonaisvaltaisesti kaupungin vastuulla olevista hoito- ja kunnossapitotöistä. Alueellisina toimijoina ovat:

 • Kuopion pohjoinen, keskeinen ja eteläinen alue
  Mestar
   
 • Kuopion läntinen alue, Juankoski, Nilsiä, Maaninka, Muuruvesi, Säyneinen
  Savon Kuljetus Oy
   
 • Karttula, Riistavesi
  Lemminkäinen Infra Oy
   
 • Vehmersalmi
  Koneurakointi M. Väätäinen Ky
   

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito
 

 • tonttiliittymän kunnossapito
 • ilmoittaa päällysteiden rikkoontumisesta

Puhtaanapito
 

 • ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta katualueen keskilinjaan saakka
 • pitää istutusten kautta tontille johtavat kulkutien puhtaina
 • pitää tontin rajasta enintään 3 metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja siistinä

Talvikunnossapito
 

 • jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun ja tonttiliittymärummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä
 • huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta
 • poistaa aurausvalli tonttiliittymästä

Kunnan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito
 

 • ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden kunnossapito
 • sorapäällysteisen ajoradan tasaisena pitäminen
 • sorapäällysteiden ajoradan pölyn sitominen

Puhtaanapito
 

 • istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden puhtaanapito
 • hiekoitushiekan keräys

Talvikunnossapito
 

 • ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien auraus
 • hiekoitus ja hiekoitushiekan poisto

Yhteystiedot Yhteystiedot

Mestar
Päivystys
044 718 1592

Savon Kuljetus Oy
Päivystys
044 727 2683 (Läntinen alue)
044 727 2611 (Nilsiä, Maaninka, Säyneinen, Muuruvesi)

Lemminkäinen Infra Oy
Päivystys
040 750 3013

Koneurakointi M. Väätäinen Ky
040 037 4775

Kunnossa- ja puhtaanapidon urakka-alueet kantakaupungin alueella Kunnossa- ja puhtaanapidon urakka-alueet kantakaupungin alueella

Katualueiden kunnossapitoluokkakartat Katualueiden kunnossapitoluokkakartat