Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapito


Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Hoito on katujen puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajalle tai haltijalle.

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien täyttymistä valvoo Kuopiossa kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalvelut. Poliisi valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta.

Jos tontinomistaja tai muu kadulla liikkuja huomaa liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, hänen on viipymättä ilmoitettava puutteesta kunnalle tai poliisille ja tarvittaessa varoitettava liikennettä.

Kuopiossa on käytössä alueurakointi, jossa valitut urakoitsijat vastaavat kokonaisvaltaisesti kaupungin vastuulla olevista hoito- ja kunnossapitotöistä. Alueellisina toimijoina ovat:

 • Kuopion pohjoinen, keskeinen ja eteläinen alue
  Mestar
   
 • Kuopion läntinen alue, Juankoski, Nilsiä, Maaninka, Muuruvesi, Säyneinen
  Savon Kuljetus Oy
   
 • Karttula, Riistavesi
  YIT Infra Oy
   
 • Vehmersalmi
  Koneurakointi M. Väätäinen Ky

Kuopion kaupunki varoittaa vaarallisen liukkaista jalankulkukeleistä tekstiviestillä


Kun talvihoidon päivystäjä havaitsee jalkakäytävien muuttuneen vaarallisen liukkaiksi, hän lähettää varoituksen tekstiviestillä, joka välittyy kaikille varoitettaville. Varoitettavat voivat valita, tuleeko varoitus yöllä syntyneestä liukkaudesta aina heti vai klo 6, klo 7 vai klo 8. Viikonloppuisin varoitus tulee tuntia myöhemmin.

Varoitus lähetetään, kun yli puolet jalkakäytävistä on muuttunut vaarallisen liukkaiksi. Varovaisuutta on kuitenkin noudatettava, vaikka varoitusta ei olisikaan tullut. Palvelu ei muuta millään tavalla kaupungin tai kiinteistöjen liukkaudentorjuntavastuita eikä jalankulkijan omaa vastuuta.

Näin ilmoittaudut varoitettavaksi (pdf)

Keskitetyn talvikunnossapidon laskutus


Kuopion kaupunki on tehnyt päätöksen tonttien omistajille kuuluvan jalkakäytävien talvikunnossapidon ottamisesta kaupungin vastattavaksi (kaupunginvaltuusto 13.11.2006 § 108). Laskutus perustuu katujen ja yleisten alueiden puhtaana- ja kunnossapitolakiin 8 §. Sen perusteella kaupungilla on oikeus periä maksu, joka määräytyy todellisten kustannusten mukaan. Kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat tai haltijat saavat siten jalkakäytävien talvikunnossapitolaskun.

Tontin omistajille tai haltijoille kuuluvat jalkakäytävien kustannukset talvikunnossapidosta talvelta laskutetaan talvikunnossapitokauden päätyttyä. Toteutuneet kustannukset peritään kaikilta tontin omistajilta tai haltijoilta, riippumatta siitä onko katualueella jalkakäytävää vai ei.

Vuoden 2017 talvikunnossapitolaskut


Keskitetyn talvikunnossapidon laskut ajalta 1.10.2016 – 30.4.2017 peritään toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Laskutuksessa noudatetaan 1.1.2017 tilannetta (tontin omistaja / haltija). Lisäksi laskutetaan arvonlisävero.  

Aikaisemmasta poiketen laskutus tehdään omistusosuuksittain kiinteistökohtaisesti, vuokratonteilla haltijan tiedoin.

Kaupunginhallitus päätti talvikunnossapitokauden 2016–2017 taksan vahvistamisesta 5.6.2017 § 207. 

Lisätietoja kunnossapitopäällikkö Juho Pelkonen, juho.pelkonen(at)kuopio.fi

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito
 

 • tonttiliittymän kunnossapito
 • ilmoittaa päällysteiden rikkoontumisesta

Puhtaanapito
 

 • ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta katualueen keskilinjaan saakka
 • pitää istutusten kautta tontille johtavat kulkutien puhtaina
 • pitää tontin rajasta enintään 3 metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja siistinä

Talvikunnossapito
 

 • jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun ja tonttiliittymärummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä
 • huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta
 • poistaa aurausvalli tonttiliittymästä

Kunnan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito
 

 • ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden kunnossapito
 • sorapäällysteisen ajoradan tasaisena pitäminen
 • sorapäällysteiden ajoradan pölyn sitominen

Puhtaanapito
 

 • istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden puhtaanapito
 • hiekoitushiekan keräys

Talvikunnossapito
 

 • ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien auraus
 • hiekoitus ja hiekoitushiekan poisto

Yhteystiedot Yhteystiedot

Mestar
Päivystys
044 718 1592

Savon Kuljetus Oy
Päivystys
044 727 2683 (Läntinen alue, Maaninka)
044 727 2613 (Nilsiä, Juankoski, Säyneinen, Muuruvesi)

YIT Infra Oy
Päivystys
040 750 3013

Koneurakointi M. Väätäinen Ky
040 037 4775

Kunnossa- ja puhtaanapidon urakka-alueet kantakaupungin alueella Kunnossa- ja puhtaanapidon urakka-alueet kantakaupungin alueella

Kartta kunnossa- ja puhtaanapidon urakka-alueista kantakaupungin alueella (pdf)

Keskitetyn talvikunnossapidon päätökset Keskitetyn talvikunnossapidon päätökset

Kaupunginvaltuusto 13.11.2006 § 108

Kaupunginhallitus 5.6.2017 § 297

Katualueiden kunnossapitoluokkakartat Katualueiden kunnossapitoluokkakartat

Keskeinen ja eteläinen alue:
Ajoradat (pdf)
Jalkakäytävät (pdf)
Kevyen liikenteen väylät (pdf)
Kävelykeskusta (pdf)
 

Läntinen alue:
Ajoradat (pdf)
Kevyen liikenteen väylät (pdf)
 

Pohjoinen alue:
Ajoradat (pdf)
Kevyen liikenteen väylät (pdf)

Lumen lähisiirtopaikat Kuopiossa Lumen lähisiirtopaikat Kuopiossa

Lumen lähisiirtopaikat kartalla (pdf)
 

Ohjeita Ohjeita

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitovastuut Kuopiossa (pdf)

Ohje liukkaiden jalankulku ja pyöräteiden tekstiviestivaroituksen tilaamiseen (pdf)

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta