Kouluterveydenhuolto

 

TIEDOTE KOULUTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA KORONAVIRUSTILANTEESSA

 

Perusopetuksen oppilailla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin myös etäopetuksessa. Vaikka oppilaitokset ovat pääosin suljettuina, voidaan yksittäisiä oppilaita, opiskelijoita ja perheitä tavata sopimuksen mukaan. Kuopion kaupungin kouluterveydenhuollon palvelut ovat tällä hetkellä keskitetty vastaanottojen ja puhelinpalvelujen osalta muutamiin toimipisteisiin. Tällä hetkellä oppilaiden laajat ja määräaikaiset terveystarkastukset ovat tauolla.

Tässä poikkeustilanteessa kouluterveydenhuolto toteuttaa kontrollit (esim. ryhti, kasvunseuranta, verenpaine) sekä tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille tukea joko puhelimitse tai vastaanotoilla. Lisäksi kouluterveydenhuolto huolehtii maksuttoman raskauden ehkäisyn toteutumisesta alle 25-vuotiaille kuopiolaisille.

Kontrollien osalta terveydenhoitajat ovat perheisiin yhteydessä puhelimitse ja pyytävät tulemaan vastaanotolle. Vastaanottopaikkana voi tässä poikkeustilanteessa olla muu kuin oma koulu. Mikäli perhe kieltäytyy vastaanotosta, on huoltajien velvollisuus järjestää lapselle tai nuorelle kontrolliaika palveluiden normalisoituessa. Tämä tieto myös kirjataan oppilaan potilastietojärjestelmään.

Vastaanottoajoille tullaan silloin, kun kenelläkään ei ole hengitystieoireita.

Tavoitatte kouluterveydenhoitajat samoista puhelinnumeroista kuin tähänkin saakka. Yhteydenotot pyydetään mieluiten puhelimitse, koska terveydenhoitajia on tällä hetkellä muissa toiminnoissa sijoitettuina, eivätkä he pysty lukemaan säännöllisesti Wilma-viestejä.

____________________________

TIEDOTE KOULUUNTULOTARKASTUKSISTA (päivitetty 22.4.2020)

Koulunsa aloittavien 1. luokkalaisten lasten kouluuntulotarkastukset (terveydenhoitajan tekemä laaja-alainen terveystarkastus) aloitetaan Kuopiossa 4.5.2020. Kouluuntulotarkastuksessa keskustellaan koko perheen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Poikkeustilanteen vuoksi kouluuntulotarkastukseen oppilas osallistuu vain yhden huoltajan kanssa. Tapaamiseen varataan aikaa noin 1 tunti.

Aika kouluuntulotarkastukseen varataan puhelimitse kouluterveydenhoitajalta.

Tulettehan tarkastukseen terveinä. Mikäli sairastutte, ajan voitte perua ensisijaisesti puhelimitse. Jos ilmoitatte peruutuksen tekstiviestillä, viestissä on tärkeä ilmoittaa lapsenne nimi, jolle kouluuntulotarkastus oli varattu.

​________________________________________

 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (338/2011) mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Laajat terveystarkastukset tulee järjestää oppilaille koulun alkaessa 1.luokalla, murrosiän alkaessa 5.luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8.luokalla.

Terveydenhoitaja voi varata ajan koululääkärille tai ohjata koululaisen tarvittaessa erityispalveluihin, kuten silmälääkärille tai optikolle iänmukaisesti, koulupsykologille tai koulukuraattorille. Kouluterveydenhuolto tekee yhteistyötä kaikkien oppilaan kanssa toimivien tahojen kanssa. Erityisesti pyritään vahvistamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Lisätietoa kouluterveydenhuollosta löydät THL:n sivuilta.

_____________________________

Kesän ja alkusyksyn 2020 aikana järjestetään kouluterveydenhoitajan laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokkalaisille oppilaille ja heidän perheilleen.

Terveystarkastukseen kutsutaan oppilas ja hänen huoltajansa. Aika terveystarkastukseen varataan puhelimitse oman koulun terveydenhoitajalta toukokuun aikana.

1. luokkalaisten terveystarkastuksessa on hyvä olla mukana lapsen neuvolakortti, Terveystarkastuksen esitietolomake ekaluokkalaisen vanhemmalle -lomake täytettynä ja esiopetuksesta saatu tiedonsiirtolomake.

5. luokkalaisten terveystarkastuksessa on hyvä olla mukana valmiiksi täytettyinä 5. luokan oppilaan esitietolomake ja 5. luokan vanhempien esitietolomake.

8. luokkalaisten terveystarkastuksessa on hyvä olla mukana valmiiksi täytettyinä Yläkoululaisen oppilaan esitietolomake ja yläkoululaisen vanhempien esitietolomake.

Lisätietoja terveystarkastuksista saatte oman koulunne terveydenhoitajalta.

Kouluterveydenhuollon lomakkeita pdf-tiedostoina

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupungin terveydenhoitoyksikön hallinto

Maiju Tirri
ts. palveluesimies

Sanna Niinimäki
vs. palvelupäällikkö

Oppaita Oppaita

Opas on tarkoitettu vanhemmille ja koululaisille. Siihen on koottu tietoa keskeisimmistä lasten ja nuorten terveyteen vaikuttavista elintavoista. Opas sisältää myös välineitä koko perheen elintapojen tunnistamiseksi.

Opetus ja koulutus Opetus ja koulutus