Oppilashuollon yhteystiedot 1.1.2023 lähtien
 

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa vuodenvaihteessa. Tämän myötä koulukuraattorit ja -psykologit (eli opiskeluhuollon psykososiaaliset palvelut) sekä koulujen terveydenhoitajat ja lääkärit (eli koulu- ja opiskeluterveydenhuolto) ovat siirtyneet hallinnollisesti Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Työntekijöiden tehtävät tai kouluilla oleminen ei kuitenkaan muutu mitenkään, vaan samat tutut työntekijät jatkavat kouluilla vuodenvaihteen jälkeenkin.

Koska erilaisten järjestelmien toimivuuteen yli hallintorajojen liittyy vielä joitakin kysymysmerkkejä, tavoittaa terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin 1.1.2023 lähtien varmimmin puhelimitse. Ajantasaiset puhelinnumerot löytyvät oman koulun nettisivuilta. Toistaiseksi nämä numerot pysyvät samoina, mutta muuttuvat alkutalven aikana hyvinvointialueen puhelinnumeroiksi. Työntekijöiden sähköpostiosoitteet tulevat olemaan muotoa etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi

 

Kouluterveydenhuolto

 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (338/2011) mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Laajat terveystarkastukset tulee järjestää oppilaille koulun alkaessa 1.luokalla, murrosiän alkaessa 5.luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8.luokalla.

Terveydenhoitaja voi varata ajan koululääkärille tai ohjata koululaisen tarvittaessa erityispalveluihin, kuten silmälääkärille tai optikolle iänmukaisesti, koulupsykologille tai koulukuraattorille. Kouluterveydenhuolto tekee yhteistyötä kaikkien oppilaan kanssa toimivien tahojen kanssa. Erityisesti pyritään vahvistamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Lisätietoa kouluterveydenhuollosta löydät THL:n sivuilta.

Influenssarokotukset

Koulujen 1-9 luokkalaisten influenssarokotukset käynnistyvät kouluilla marraskuussa 2022. Kouluterveydenhoitajat tiedottavat Wilman kautta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaasi.

_____________________________________

Kouluterveydenhoitajan laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokkalaisille oppilaille ja heidän perheilleen

Laajat terveystarkastukset tehdään kesän ja syksyn 2022 aikana.

Terveystarkastukseen kutsutaan oppilas ja hänen huoltajansa. Aika terveystarkastukseen varataan puhelimitse oman koulun terveydenhoitajalta.

1. luokkalaisten terveystarkastuksessa on hyvä olla mukana lapsen neuvolakortti, Terveystarkastuksen esitietolomake ekaluokkalaisen vanhemmalle -lomake täytettynä ja esiopetuksesta saatu tiedonsiirtolomake.

5. luokkalaisten terveystarkastuksessa on hyvä olla mukana valmiiksi täytettyinä 5. luokan oppilaan esitietolomake ja 5. luokan vanhempien esitietolomake.

8. luokkalaisten terveystarkastuksessa on hyvä olla mukana valmiiksi täytettyinä Yläkoululaisen oppilaan esitietolomake ja yläkoululaisen vanhempien esitietolomake.

Lisätietoja terveystarkastuksista saatte oman koulunne terveydenhoitajalta.

Oppaita Oppaita

Opas on tarkoitettu vanhemmille ja koululaisille. Siihen on koottu tietoa keskeisimmistä lasten ja nuorten terveyteen vaikuttavista elintavoista. Opas sisältää myös välineitä koko perheen elintapojen tunnistamiseksi.