Kuva: Maire Hänninen

Länsirannan kylät

Länsirannan alueeseen kuuluu kuusi kylää - Haminalahti, Rytky, Kaislastenlahti, Lamperila, Hirvilahti ja Niemisjärvi. Kylät sijaitsevat 10-50 km Kuopiosta luoteeseen, Kallaveden länsirannalla, perinteisissä savolaisissa maalaismaisemissa. Rytkyn kylä on Karttulaan vievän maantien varrella, pääosin Rytkyjärven ympärillä ja Niemisjärvi sijaitsee vaihtelevissa mäkimaisemissa entisen Kuopion maalaiskunnan reuna-alueilla. Muut kylät sijaitsevat Pohjois-Kallaveden äärellä eteläisestä Kuopiosta Maaningalle johtavan Länsirannantien varrella. 

Länsirannantie on alueen tärkein väylä työssäkäynti- ja asiointiliikenteen kannalta. Alueella on yksi alakoulu, Kaislastenlahdessa sijaitseva, v. 2021 käyttöönotettu von Wrightin koulu, jonka yhteydessä on myös päiväkoti. Toinen aluetta palveleva päiväkoti toimii Hirvilahdessa. Tonttitarjonta on kohtuullista vaihdellen alueittain ja siitä saa parhaan käsityksen kylien kotisivuilla mainituilta yhteyshenkilöiltä. Alueella on useita pienyrityksiä, mm. Hirvilahden kyläkauppa, jossa on myös polttoainepalvelu.

Luonto mahdollistaa monipuolisen harrastamisen ja liikkumisen. Keskeisiä retkeilykohteita ovat Haminalahden Kulttuuripolku ja Suovu-Palosen ulkoilualue. Reilun 3 km mittainen Kulttuuripolku esittelee von Wright –taidemaalariveljesten teoksia 1800-luvulta, heidän synnyinseutunsa maisemia nykyään sekä muuta Haminalahden kulttuurihistoriaa. Suovu-Palosen ulkoilualue sijaitsee Kaislastenlahden ja Lamperilan välimaastossa käsittäen mm. lähes luonnontilaisena säilyneen Palosenjoen jokireitin sekä 16 km mittaisen Suovun ulkoilureitin. Reitin varrella on 3 laavua ja 2 nuotiopaikkaa varustuksin. Reitin Suovulahden puoleisessa päässä, Länsirannantien varressa on Suovun kota, joka on rakennettu liikuntarajoitteet huomioiden. Kylien alueella on useita hiihtolatuja ja kuntopolkuja, joista osa myös valaistuja  Vaihteleva ympäristö tarjoaa retkeily- ja liikuntamahdollisuuksien lisäksi erinomaiset puitteet myös muihin luontoharrastuksiin, kalastukseen, metsästykseen, marjastukseen, sienestykseen, villiyrttien keräämiseen, tai vaikkapa vain hälinästä irtautumiseen, hiljaisuuden kuuntelemiseen.

Alueella toimii useita kyläyhdistyksiä. Kuopion Länsirannan kylät ry (LYT) on kylien yhteistyöfoorumi, joka osallistuu myös kyliä koskevaan suunnitteluun ja mahdollisuuksien mukaan kehittämistoiminnan toteutukseen.