Meidän Kuopio -festivaali


Seuraava Meidän Kuopio -festivaali tulossa elokuussa 15.-28.8.2022!


Meidän Kuopio -festivaali on yhteisöllinen kaupunkifestivaali, johon kaikki kuopiolaiset ovat tervetulleita mukaan. Mukana on erilaisia tapahtumia naapuruston lettukesteistä ja pihakirppiksistä teatteriin ja konsertteihin. Festivaali tekee Kuopiosta yhden suuren kohtaamispaikan.

Täältä voit tutustua viimevuotiseen ohjelmaan:

Meidän Kuopio -festivaalin 2021 ohjelma (pdf)

Meidän Kuopio -ohjelma päivittyy syksyllä 2022 Kuopion Seinälle!


 

Tuotantotuki Meidän Kuopio -festivaali

 

Mihin voi hakea tuotantotukea?

 

Tuotantotukea myönnetään Meidän Kuopio –tapahtuman ajanjakson aikana Kuopiossa järjestettävien kaikille avoimien yhteisöllisten, esteettömien, paikallista kulttuuritarjontaa täydentävien ja päihteettömien tapahtumien järjestelyistä aiheutuviin kuluihin. Myönnettyä rahaa voi käyttää mm. materiaali-, markkinointi ja palkkiokustannuksiin.

Tuotantotukea voi hakea yksittäiselle tapahtumalle tai tapahtumasarjalle. Tapahtumasarjalle haetaan tuotantotukea kokonaisuutena. Osatapahtumille ei myönnetä tukea erikseen. Tänä vuonna painotamme erityisesti kaupunginosissa tapahtuvia tapahtumia. Hakemukseen saatetaan pyytää lisätietoja tai täydennyksiä.

Tukihakemuksen voi lähettää milloin vain ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemukset tulee jättää viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen toteutusta. Tuotantotukea jaetaan 100-1000 €/ tapahtuma tapahtuman luonteesta ja laajuudesta riippuen. Keväällä saapuneita tuotantotukihakemuksia käsitellään viikolle 24 asti ja toisen kerran viikoilla 32.  Huom! Heinäkuussa ei käsitellä hakemuksia. Tukipäätökset tekee Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan palvelut.

Kuka voi hakea?


Tukea voivat hakea yksittäiset henkilöt, työryhmät, itsenäiset tuottajat, taiteilijat sekä yhdistykset. Tukea ei myönnetä yrityksille. Kun hakija on rekisteröimätön työryhmä, on hakijana työryhmän edustaja. Muut ryhmän jäsenet mainitaan hakemuksessa nimellä ja he vastaavat avustuksesta yhteisesti.

Tilitys


Tuki maksetaan jälkikäteen tilityslomaketta vastaan myönnettyyn summaan asti. Kuitit liitetään mukaan, jos maksettava summa on yli 200 €. Jos maksettava tuki on tätä pienempi, tulee tuen saajan säilyttää kuitit itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten. Tiliselvitys on tehtävä kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Tiliselvityslomake (pdf).

Mihin tukea ei myönnetä


Tukea ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tavoite on yritystoiminta. Avustusta ei myöskään myönnetä tilaisuuksiin, jotka liittyvät esim. järjestön perustoimintaan. Näyttelytoimintaa ei pääsääntöisesti tueta. Tuotantotukea ei myönnetä tarjoiluihin, laitehankintoihin, tallenteisiin eikä julkaisuihin. Tuotantotukea ei myönnetä, mikäli tapahtuma on saanut kaupungilta muuta tukea tai avustusta.

Lisätietoja antaa kulttuurisuunnittelija Nina Venäläinen p. 044 718 5142

Tuotantotukea voi hakea tällä lomakkeella.

 

Meidän Kuopio -joukkorahoitus


Käy tutustumassa vuoden 2021 kampanjoihin Mesenaatti.me palvelussa!

 

Muita rahoitusmuotoja

 

Paikallisesti Pitäjäraatialueilla tapahtuman rahoituksesta voi keskustella kunkin Pitäjäraadin kanssa.

Suomen Kulttuurirahaston Maakuntarahastojen apurahojen hakuaika on 10.1.-10.2.
Tammikuun haun erityiskohteita ovat kotiseututyöhän kohdistuvat hankkeet, kuten
kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten näyttelyihin ja tapahtumiin.

Pohjois-Savon rahaston sivuille hakulomakkeelle pääset tästä linkistä.