Rakentaminen


Kuopion kaupungilta on haettavissa tontteja sekä asumiseen että yritystoimintaan.
Rakentamiseen liittyvistä luvista pääosan myöntää Kuopion alueellinen rakennusvalvonta.

Asemakaava-alueilla olevien kiinteistöjen lohkomiset ja muut kiinteistötoimitukset hoitaa Kuopion kaupungin kiinteistönmuodostus.

Kiinteistörasitteiden eli maahan kohdistuvien rasitteiden käsittelystä asemakaava-alueella vastaa kiinteistönmuodostuspalvelut. Rakennusrasitteiden eli rakennukseen kohdistuvien rasitteiden perustamisesta vastaa rakennustarkastaja.

Vesi-, energia- ja jätehuolto