Romanityöryhmä

 

Kuopiossa on toiminut kaupunginhallituksen nimeämä romanityöryhmä, jonka toiminta on päättynyt 31.5.2017. Toimintaa jatketaan vuonna 2017, kun kaupunginhallitus on nimennyt työryhmän uudelle toimikaudelle.

Työryhmän toiminta-ajatuksena on avoin tiedonvaihto sekä kaupungin eri yksiköiden että romaniväestön ja kaupungin vällillä. Tämä on luonut edellytyksiä romanien elinolojen kohentamiseksi, romaninuorten koulunkäynnin turvaamiseksi ja on myös tuonut romanikulttuurin tuntemusta kaupungin eri yksiköihin.

Työryhmä on keskittynyt toiminnassaan asioihin, joihin ensisijaisesti kuopiolaisella toiminnalla ja päätöksenteolla voidaan vaikuttaa. Lisäksi työryhmän toiminnan lähtökohtana on, että sen toiminta on romanilähtöistä ja heidän hyväksymäänsä. Tärkeimmiksi selvitys- ja tarkastelukohteiksi on valittu koulutus-, asumis-, elinkeino- ja työllistymistilanteet.

Kaupunginhallitus nimeää romanityöryhmälle uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja sihteerin, jotta toiminta jatkuu vuonna 2017.

Romanityöryhmän pöytäkirjat Romanityöryhmän pöytäkirjat