Päivitetty 25.1.2022

Tietoa koronaviruksesta

Tälle verkkosivulle kootaan tietoa ja ohjeita koronavirukseen liittyen. Sivua päivitetään säännöllisesti, joten tarkistathan aina ajankohtaisimmat ohjeet.

Tietoa ja ohjeita koronavirukseen liittyen:

Alueelliset suositukset

Pohjois-Savon alueellisen koronakoordinaatioryhmän mukaan (25.1.2022) Koronaepidemian leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät koko Suomessa. Sairaanhoito ei kuitenkaan ole kuormittunut erikoissairaanhoidossa eikä perusterveydenhuollossa. Omikron-variantti aiheuttaa aikaisempaa lievemmän taudin ja laaja rokotuskattavuus suojaa myös vakavan taudin riskissä olevia henkilöitä.

Eristyskäytännöt muuttuvat Pohjois-Savossa, hengitystieinfektio tulee sairastaa kotona


Koronakoordinaatioryhmän mukaan hallinnollisista eristyspäätöksistä luovutaan. Tartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.

Tarkemmat toimintaohjeet positiivisen koronatestituloksen saaneelle: www.kuopio.fi/koronatestaus-kuopiossa > Miten toimin, jos koronatestini on positiivinen?

Ryhmä muistuttaa, että jo aiemmin asetetut eristykset eivät muutu.


Tartunnan saaneiden tulee välttää kontakteja


Koordinaatioryhmä muistuttaa, että oireisena tulee jäädä kotiin ja välttää kontakteja oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Kontakteja tulee välttää vähintään viiden vuorokauden ajan. Jos yleisvointi säilyy hyvänä, ei ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua koronavirustestiin.


Koululaisten maskisuositus laajenee koskemaan kaikkia ensimmäisestä luokka-asteesta alkaen


Koordinaatioryhmän mukaan karanteenipäätöksillä ei enää pystytä rajaamaan epidemiaa, joten on lapsen edun mukaista, että oireeton lapsi saa osallistua opetukseen. Koordinaatioryhmä linjasi, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella kouluissa suositellaan käyttämään maskia mahdollisuuksien mukaan jo ensimmäisestä luokka-asteesta alkaen.

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee maskia käyttöä aina, kun etäisyyksiä ei voida ylläpitää. Ryhmä suosittelee maskin käyttöä myös koulujen työntekijöille sekä 1. luokan ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille koulujen sisätiloissa.

Pohjois-Savon alueella yleisesti on käytössä valtakunnallinen maskisuositus. (Ks. THL:n maskisuositustiedote)


Tilojen sulkupäätös päättyy 13.1.2022


Aluehallintoviraston 12.1.2022 päätöksen mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella tilojen sulkemista koskeva määräys päättyy 13.1., sillä tartuntatautilain mukaiset edellytykset sulkupäätökselle eivät tällä hetkellä täyty.

Ks. Liikuntapaikkojen ja harrastustilojen rajoitus loppuu Kuopiossa

Ks. Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 12.1.2022

Katso kaikki voimassa olevat alueelliset suositukset KYSin verkkosivuilta: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Tilojen terveysturvalliseen käyttöön liittyvät rajoitukset edelleen voimassa


Itä-Suomen AVI on päätöksellään 21.1. jatkanut tilojen terveysturvallista käyttöä koskevan tartuntatautilain (58 d §) mukaisen määräyksen voimassaoloa Pohjois-Savon alueella.

Tilojen käyttöjä koskeva määräys edellyttää, että asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi mm. rajoittaa asiakasmäärää, järjestää asiakaspaikat väljästi, tehostaa ilmanvaihtoa ja suositella maskin käyttöä tiloissaan.

Määräys on voimassa 20.2.2022 saakka.

Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 21.1.2022

 


Ravintolarajoitukset


Valtioneuvosto on 11.1.2022 antanut asetuksen, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Asetus tulee voimaan 12.1.2022 klo 00.

Ks. ravitsemisliikkeiden rajoitukset


Yleisötilaisuudet

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 14.1.2022 tehnyt päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön ja sisätiloissa enintään 20 henkilön tilaisuuksia. Ulkotiloja koskeva määräys on voimassa 15.1.- 14.2.2022.

Sisätiloja koskeva rajoitus astuu voimaan maanantaina 17.1.2022. Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka.

Ks. Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 14.1.2022

Koronarokotukset


THL:n uuden suosituksen mukaan koronarokotusten 3. kierros laajenee kaikkiin yli 18-vuotiaisiin. Rokotusväli 2. ja 3. kierroksen välillä on suositusten mukaan 5-6kk.

Prioriteettina 60 vuotta täyttäneiden ja muiden riskiryhmien kolmansien koronarokoteannosten antaminen


Vakavia taudinkuvia estetään parhaiten parantamalla kaikkien aikuisten ensimmäisten ja toisten rokoteannosten kattavuutta ja antamalla tehosteannoksia riskiryhmille. THL suosittaa, että nyt rokottaminen kohdistetaan 60 vuotta täyttäneiden ja muiden vakavan taudin riskiryhmiin kuuluvien kolmansien annosten antamiseen. Myös Pohjois-Savossa rokotetaan tässä vaiheessa ensisijaisesti suurimmassa vaarassa olevia kansalaisia.

Koronapassi

Koronapassin käytön tavoitteena on estää koronatartuntojen leviämistä ihmisten kokoontumisissa ja edistää yhteiskunnan terveysturvallista avaamista. Koronapassin käyttö on vaihtoehto alueellisille koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn esimerkiksi ravintoloihin, yökerhoihin sekä erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Koronapassin voi ladata Omakannasta: https://www.kanta.fi/koronatodistus

Jos ei ole pääsyä Omakantaan tai ei jostain syystä saa passia sieltä, koronapassia voi pyytää omalta hoitotiimiltä, joka tulostaa tarvittaessa koronapassin paperille.

Lisätietoa koronapassista: Koronapassi - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

 

Jäljitys

Koronavirustapausten nopean lisääntymisen vuoksi tartunnanjäljityksellä emme voi rajata epidemiaa. Jäljitystä tehdään riskiryhmien asumisyksiköissä, hoivalaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä. Muualla altistuneiden kuntalaisten suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi.

Altistuminen tai positiivinen testitulos

Kuopiossa luovutaan karanteenista altistumistilanteissa. 

Kuopion kaupungin tartunnanjäljitys ei enää kontaktoi positiivisen testituloksen saaneita henkilökohtaisesti. (Ilmoitus positiivisesta testituloksesta tulee tekstiviestitse.)

Perheensisäisessä altistuksessa oireeton perheenjäsen voi mennä töihin, kouluun tai päiväkotiin oireettomana. Perheensisäisessä altistuksessa kuitenkin myös oireettomalle perheenjäsenelle suositellaan kotitestin tekemistä välittömästi sekä kolmantena päivänä sairastuneen perheenjäsenen oireiden alkamisesta.

Miten toimin, jos asun samassa asunnossa tai olen ollut muuten läheisesti tekemisissä positiivisen tuloksen kotitestistä tai terveydenhuollon testistä saaneen henkilön kanssa?
 

 • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia ei-välttämättömiä kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
 • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia.
 • Jää etätöihin, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit mennä töihin, kunhan käytät kasvomaskia ja vältät kontakteja.
 • Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin, koulussa suositellaan käyttämään maskia 1 luokka-asteesta alkaen mahdollisuuksien mukaan
 • Jos altistuneelle ilmaantuu oireita, tulee hänen jäädä heti kotiin.

Miten toimin, jos koronatestini on positiivinen?
 

Kuopiossa luovutaan virallisista eristyspäätöksistä. Jatkossa tartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.

Jos olet oireinen, jää kotiin ja vältä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Vältä kontakteja oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin vähintään viiden vuorokauden ajan.

Tartuttavuus alkaa yleensä noin kaksi vuorokautta ennen ensimmäisten oireiden ilmaantumista ja on suurimmillaan ensimmäisinä oirepäivinä. Kerro tilanteesta työ- tai opiskelupaikallesi sekä muille mahdollisesti tartuttavuusaikana tapaamillesi ihmisille, jotta he osaavat jäädä kotiin mahdollisten oireiden alkaessa.

Kanssasi samassa taloudessa asuvien täytyy seurata oireitaan, käyttää maskia julkisilla paikoilla sekä työ- ja opiskelupaikalla ja noudattaa hyvää käsihygieniaa. Heidän pitää välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja viikon ajan. Jos läheisesi saavat oireita, pitää heidän jäädä pois töistä, koulusta tai päivähoidosta ja tehdä tarvittaessa koronatesti.
 
Suurin osa COVID-19-infektioon sairastuneista ei tarvitse sairaalahoitoa, vaan tauti paranee kotihoidolla. Tärkeintä on levätä ja pysyä kotona. Muista juoda riittävästi, pyri jaloittelemaan toistuvasti, vaihda asentoa, liikuttele jalkoja ja vältä unilääkkeitä. Jos vointisi on huono, soita numeroon 116 117, tai hätätapauksessa 112.

Jos sinulla on verisuonitukoksille altistava tila, soita omaan hoitotiimiisi

Koronavirusinfektioon liittyy jonkin verran kohonnut riski saada verisuonitukoksia. Osa sairastuneista hyötyy pistettävästä tukoksenestolääkityksestä, jonka saa terveysasemalta.
 
Jos olet lieväoireinen ja kuumeeton, tarvetta tukoksenestolääkitykseen ei yleensä ole.
Jos sinulla on kuumetta (>37,5°C), yskää tai hengenahdistusta, olet raskaana, synnyttänyt 6 viikon sisällä tai joudut olemaan sairauden takia jatkuvasti vuodelevossa, tutustu alla olevaan riskitekijöiden listaan. Jos sinulla on listassa mainittuja riskitekijöitä, soita omaan hoitotiimiisi.
 
Soita omaan hoitotiimiisi lääkitystarpeen arvioimiseksi, jos sinulla on vähintään yksi näistä riskitekijöistä:
 
aikaisempi veritulppa
tukosalttius (APC-resistenssi, FV Leiden geenivirhe, protrombiinin geenivirhe G20210A, antitrombiinin, proteiini C:n tai S:n vajaus, fosfolipidivasta-aineoireyhtymä, essentielli trombosytoosi, polysytemia vera, myelooma, PNH-tauti)
aktiivi syöpäsairaus
monivamma tai hiljattainen selkäydinvamma
suuri leikkaus <1 kk kuluessa ja/tai ajankohtainen vuodelepo sen vuoksi
raskaus, sektio tai lapsivuodeaika (6 viikkoa synnytyksestä)
 
tai
 

Vähintään kaksi näistä riskitekijöistä:

 • ikä vähintään 60 vuotta
 • olet huonon voinnin takia jatkuvasti vuodelevossa
 • sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta
 • autoimmuunisairaus (mm. Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus, vaskuliitti)
 • olet pyörätuolissa tai halvaantunut
 • suljettu alaraajakipsi
 • hiljattainen leikkaus (kuuden viikon kuluessa)
 • diabetes (mikä tahansa diabetestyyppi)
 • rasvamaksa
 • painoindeksi (BMI) yli 30
 • tupakointi
 • yhdistelmäehkäisypillerit (EI koske pelkkää keltarauhashormoniehkäisyä, mm. desogestreeli, drospirenoni)
 • käytät estrogeenikorvaushoitoa (suun tai ihon kautta)
 • nefroottinen oireyhtymä laskimoiden vajaatoiminta
 • keskuslaskimokatetri

 

Koronavirustartunnat Kuopiossa

Miten suojautua koronatartunnalta?

Paras tapa suojautua koronavirukselta ja miltä tahansa hengitystieinfektiolta on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Hyvä käsihygienia on ratkaisevassa roolissa tartuntojen ehkäisemisessä. Kädet pestään runsaalla vedellä ja pesunesteellä tai saippualla erityisesti ennen ruokailua.

Muista myös suojata suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita tämän jälkeen käytetty nenäliina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

Yski ja aivasta oikein (jpg-tiedosto)
Käsienpesu (jpg-tiedosto)

Koronavilkkusovellus 


Kuopion kaupunki kannustaa kuntalaisiaan sovelluksen lataamiseen. Maksuton koronavilkkusovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista. 

Lue lisää koronavilkkusovelluksesta sekä siitä, miten toimia, jos sovellus hälyttää www.kuopio.fi/koronavilkku-sovellus

Koronatodistus

EU:n koronatodistuksen ensisijainen tulostus- tai tallennustapa on hakea se Omakanta-palvelusta. Toisen täysi-ikäisen henkilön voi valtuuttaa käyttämään Omakantaa omasta puolestaan, jos ei itse pysty asioimaan palvelussa. (Täysi-ikäisen puolesta asiointi - Kansalaiset - Kanta.fi)

Omakannassa koronatodistuksen voi tallentaa tai tulostaa. Jos tulostaminen ei ole mahdollista kotona, voi todistuksen tulostaa esimerkiksi kirjastojen tai muiden julkisten tilojen tai yritysten tulostuspalveluja käyttäen. (yhteiskäyttökoneiden turvakäytännöt huomioiden). 

Todistus voidaan tulostaa omassa hoitotiimissä (terveysasemat) siinä tapauksessa, että sen tulostaminen tai tallentaminen Omakannasta ei ole muulla tavoin mahdollista joko itse tai toisen avustamana.

Huom! Koronarokotusten tulostuksessa terveysasemilla on tällä hetkellä ruuhkaa. Jono on noin viikon mittainen.

 

Viranomaisten ohjeita ja yleistä tietoa koronaviruksesta


Valtioneuvosto ja hallituksen linjaukset: valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa tilannetta ja päivittää tiedot koronaviruksen esiintymisestä sekä ohjeista tartuntojen torjumiseksi: Ajankohtaista koronaviruksesta Covid- 19.

Aluehallintoviraston (AVI) tekemät päätökset: www.avi.fi

Tietoa Kelan tartuntatautipäivärahasta.

Kuntaliiton sivuilta löytyy viranomaisten toimivaltuudet tartuntataudin torjunnassa sekä poikkeusolojen valmiuslaki.

Videokampanja koronasta nuorille (Kuopion kaupunki ja KYS)

 

Koronavirus ja matkustaminen

Ohjeet Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille (THL)

Instructions for passengers and employees arriving in Finland (THL)


Matkustatko Suomeen? FINENTRY-verkkopalvelu sujuvoittaa maahantuloa ja koronavirustestausta.

Are you travelling to Finland? The FINENTRY web service ensures a smooth arrival and coronavirus testing.

Ulkoministeriön sivuilta löytyy tietoa muun muassa matkustamisesta ja Matkustustiedotteet.

Tietoa koronaviruksesta eri kielillä


Kuopion kaupunki: Information about Coronavirus

Yleistä koronatietoa: Ohjeita kansalaisille koronaviruksesta eri kielillä (THL)

Neuvontaa eri kielillä koronaviruksesta, mm. yleiset karanteeniohjeet: Coronavirus information in different languages including general instructions for people in quarantine (City of Helsinki)
(Huom. yhteystiedot koronaepäilyssä: Miten toimit, jos epäilet saaneesi tartunnan

Saavutettavaa ja monikielistä koronavirustietoa: Saavutettavaa koronavirusviestintää (STM)

Miten pärjäät kotona, jos et pääsisi kauppaan?


Kotivaralla tarkoitetaan ruokaa ja muita välttämättömyystarvikkeita, joita olisi hyvä löytyä kotoa, jos kauppaan ei pääsisi. Lue lisää: Tietoa kotivarasta.

Alueellisen "koronanyrkin" tiedotteet Alueellisen "koronanyrkin" tiedotteet

Ajantasainen tieto Pohjois-Savon koronavirustilanteesta KYSin verkkosivuilta

Kasvomaskien jakaminen Kuopiossa Kasvomaskien jakaminen Kuopiossa

Tarvitsen apua -lomake Tarvitsen apua -lomake

Tarvitsen apua -lomake on on matalan kynnyksen avunpyyntökanava lapsiperheille ja nuorille poikkeusolojen aikana.

Yhteydenottoon vastataan 1–5 arkipäivän kuluessa.

Yhteydenottolomake