Päivitetty 3.6.2022

Tietoa koronaviruksesta

Tälle verkkosivulle kootaan tietoa ja ohjeita koronavirukseen liittyen. Sivua päivitetään säännöllisesti, joten tarkistathan aina ajankohtaisimmat ohjeet.

Tietoa ja ohjeita koronavirukseen liittyen:

Alueelliset suositukset


Pohjois-Savon alueellisen koronakoordinaatioryhmän mukaan (25.4.2022) epidemiatilanne Pohjois-Savossa on kääntynyt paremmaksi. Sairaalahoito ei ole kuormittunut. Jätevedessä kuitenkin todetaan edelleen runsaasti koronavirusta. Jätevesipitoisuudet pysyvät korkealla tasolla 2-3 viikkoa epidemiahuipun jälkeen.

THL:n yleinen kasvomaskisuositus poistui 14.4.2022.

THL suosittelee kuitenkin maskin käyttöä edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä

- niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
- niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
- niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Maskisuosituksen päättymisestä huolimatta jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Katso kaikki voimassa olevat alueelliset suositukset KYSin verkkosivuilta: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Yleisötilaisuudet

Itä-Suomen aluehallintoviraston 15.2.2022 päätöksen mukaisesti yleisötilaisuuksien henkilömäärää koskevat rajoitukset päättyvät Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla. Myös tilojen terveysturvallista käyttöä koskevat velvoitteet päättyvät. 

Ks. Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 15.2.2022

Ravintolarajoitukset

Valtioneuvosto on 24.2.2022 kumonnut osittain asetuksen, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Asetusmuutos tulee voimaan 1.3.2022 klo 00 koko maassa.

Ks. ravitsemisliikkeiden rajoitukset
 

Koronarokotukset


koronarokotusten sivut. 

 

Koronapassi

Koronapassin käytön tavoitteena on estää koronatartuntojen leviämistä ihmisten kokoontumisissa ja edistää yhteiskunnan terveysturvallista avaamista. Koronapassin käyttö on vaihtoehto alueellisille koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn esimerkiksi ravintoloihin, yökerhoihin sekä erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Koronapassin voi ladata Omakannasta: https://www.kanta.fi/koronatodistus

Jos ei ole pääsyä Omakantaan tai ei jostain syystä saa passia sieltä, koronapassia voi pyytää omalta hoitotiimiltä, joka tulostaa tarvittaessa koronapassin paperille.

Lisätietoa koronapassista: Koronapassi - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

 

Jäljitys

Koronavirustapausten nopean lisääntymisen vuoksi tartunnanjäljityksellä emme voi rajata epidemiaa. Jäljitystä tehdään riskiryhmien asumisyksiköissä, hoivalaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä. Muualla altistuneiden kuntalaisten suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi.

Altistuminen tai positiivinen testitulos

Kuopiossa luovutaan karanteenista altistumistilanteissa. 

Kuopion kaupungin tartunnanjäljitys ei enää kontaktoi positiivisen testituloksen saaneita henkilökohtaisesti. (Ilmoitus positiivisesta testituloksesta tulee tekstiviestitse.)

Perheensisäisessä altistuksessa oireeton perheenjäsen voi mennä töihin, kouluun tai päiväkotiin oireettomana. Perheensisäisessä altistuksessa kuitenkin myös oireettomalle perheenjäsenelle suositellaan kotitestin tekemistä välittömästi sekä kolmantena päivänä sairastuneen perheenjäsenen oireiden alkamisesta.

Miten toimin, jos asun samassa asunnossa tai olen ollut muuten läheisesti tekemisissä positiivisen tuloksen kotitestistä tai terveydenhuollon testistä saaneen henkilön kanssa?
 

 • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia ei-välttämättömiä kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
 • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia.
 • Jää etätöihin, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit mennä töihin, kunhan käytät kasvomaskia ja vältät kontakteja.
 • Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin, koulussa suositellaan käyttämään maskia 1 luokka-asteesta alkaen mahdollisuuksien mukaan
 • Jos altistuneelle ilmaantuu oireita, tulee hänen jäädä heti kotiin.

Miten toimin, jos koronatestini on positiivinen?
 

Kuopiossa luovutaan virallisista eristyspäätöksistä. Jatkossa tartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.

Jos olet oireinen, jää kotiin ja vältä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Vältä kontakteja oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin vähintään viiden vuorokauden ajan.

Tartuttavuus alkaa yleensä noin kaksi vuorokautta ennen ensimmäisten oireiden ilmaantumista ja on suurimmillaan ensimmäisinä oirepäivinä. Kerro tilanteesta työ- tai opiskelupaikallesi sekä muille mahdollisesti tartuttavuusaikana tapaamillesi ihmisille, jotta he osaavat jäädä kotiin mahdollisten oireiden alkaessa.

Kanssasi samassa taloudessa asuvien täytyy seurata oireitaan, käyttää maskia julkisilla paikoilla sekä työ- ja opiskelupaikalla ja noudattaa hyvää käsihygieniaa. Heidän pitää välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja viikon ajan. Jos läheisesi saavat oireita, pitää heidän jäädä pois töistä, koulusta tai päivähoidosta ja tehdä tarvittaessa koronatesti.
 
Suurin osa COVID-19-infektioon sairastuneista ei tarvitse sairaalahoitoa, vaan tauti paranee kotihoidolla. Tärkeintä on levätä ja pysyä kotona. Muista juoda riittävästi, pyri jaloittelemaan toistuvasti, vaihda asentoa, liikuttele jalkoja ja vältä unilääkkeitä. Jos vointisi on huono, soita numeroon 116 117, tai hätätapauksessa 112.

Jos sinulla on verisuonitukoksille altistava tila, soita omaan hoitotiimiisi

Koronavirusinfektioon liittyy jonkin verran kohonnut riski saada verisuonitukoksia. Osa sairastuneista hyötyy pistettävästä tukoksenestolääkityksestä, johon saa reseptin terveysasemalta.
 
Jos olet lieväoireinen ja kuumeeton, tarvetta tukoksenestolääkitykseen ei yleensä ole.
Jos sinulla on kuumetta (>37,5°C), yskää tai hengenahdistusta, olet raskaana, synnyttänyt 6 viikon sisällä tai joudut olemaan sairauden takia jatkuvasti vuodelevossa, tutustu alla olevaan riskitekijöiden listaan. Jos sinulla on listassa mainittuja riskitekijöitä, soita omaan hoitotiimiisi.
 
Soita omaan hoitotiimiisi lääkitystarpeen arvioimiseksi, jos sinulla on vähintään yksi näistä riskitekijöistä:
 
aikaisempi veritulppa
tukosalttius (APC-resistenssi, FV Leiden geenivirhe, protrombiinin geenivirhe G20210A, antitrombiinin, proteiini C:n tai S:n vajaus, fosfolipidivasta-aineoireyhtymä, essentielli trombosytoosi, polysytemia vera, myelooma, PNH-tauti)
aktiivi syöpäsairaus
monivamma tai hiljattainen selkäydinvamma
suuri leikkaus <1 kk kuluessa ja/tai ajankohtainen vuodelepo sen vuoksi
raskaus, sektio tai lapsivuodeaika (6 viikkoa synnytyksestä)
 
tai
 

Vähintään kaksi näistä riskitekijöistä:

 • ikä vähintään 60 vuotta
 • olet huonon voinnin takia jatkuvasti vuodelevossa
 • sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta
 • autoimmuunisairaus (mm. Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus, vaskuliitti)
 • olet pyörätuolissa tai halvaantunut
 • suljettu alaraajakipsi
 • hiljattainen leikkaus (kuuden viikon kuluessa)
 • diabetes (mikä tahansa diabetestyyppi)
 • rasvamaksa
 • painoindeksi (BMI) yli 30
 • tupakointi
 • yhdistelmäehkäisypillerit (EI koske pelkkää keltarauhashormoniehkäisyä, mm. desogestreeli, drospirenoni)
 • käytät estrogeenikorvaushoitoa (suun tai ihon kautta)
 • nefroottinen oireyhtymä laskimoiden vajaatoiminta
 • keskuslaskimokatetri

Koronalääkitys

Mikäli koronatestisi on positiivinen, soita KYS:iin hoitavaan yksikköösi lääkityksen saamiseksi, mikäli:

 • sinulla on vaikea puolustusjärjestelmän häiriö tai puolustusjärjestelmään vaikuttava syövän hoito, elin- tai kantasolusiirto tehty 6 kk:n sisällä, hylkimisenestolääkitys tai  rituksimabi-hoito.

 
Mikäli koronatestisi on positiivinen, soita omaan hoitotiimiisi koronalääkitystarpeen arvioimiseksi, jos:

 • olet rokottamaton tai saanut vain yhden rokoteannoksen ja sinulla on vaikea perussairaus, kuten vaikea keuhkosairaus, vaikea sydänsairaus, diabetes, uniapnea, hengitystä vaikeuttava neurologinen sairaus, Downin oireyhtymä tai olet voimakkaasti ylipainoinen.

Mikäli koronatestisi on positiivinen, soita omaan hoitotiimiisi koronalääkitystarpeen arvioimiseksi, jos:

 • olet yli 60-vuotias ja sinulla on vaikea perussairaus (vaikea munuais- tai keuhkosairaus, Downin oireyhtymä), vaikka olisitkin saanut koronarokotteet. Yli 60-vuotialle diabeetikoille aloitetaan koronalääkitys, mikäli he ovat saaneet alle neljä rokotusta.

Lääkitys tulisi aloitta viiden vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta.

Koronavirustartunnat Kuopiossa

Miten suojautua koronatartunnalta?

Paras tapa suojautua koronavirukselta ja miltä tahansa hengitystieinfektiolta on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Hyvä käsihygienia on ratkaisevassa roolissa tartuntojen ehkäisemisessä. Kädet pestään runsaalla vedellä ja pesunesteellä tai saippualla erityisesti ennen ruokailua.

Muista myös suojata suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita tämän jälkeen käytetty nenäliina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

Yski ja aivasta oikein (jpg-tiedosto)
Käsienpesu (jpg-tiedosto)

Koronavilkkusovellus 

Koronavilkku-sovelluksen käytöstä luovutaan 1.6.2022 alkaen.

Sovelluksen käytöstä luovutaan, sillä nykyisen kaltaisessa epidemiatilanteessa Koronavilkun käytölle ei ole enää perusteita. Laajamittaisesta testauksesta on luovuttu monilla alueilla ja testausta kohdennetaan vain tiettyihin rajattuihin ryhmiin, kuten terveydenhuollon ammattilaisiin ja riskiryhmiin.

Käyttäjät voivat poistaa Koronavilkun puhelimistaan. Sovellus ei poistu automaattisesti puhelimista.

Koronatodistus

EU:n koronatodistuksen ensisijainen tulostus- tai tallennustapa on hakea se Omakanta-palvelusta. Toisen täysi-ikäisen henkilön voi valtuuttaa käyttämään Omakantaa omasta puolestaan, jos ei itse pysty asioimaan palvelussa. (Täysi-ikäisen puolesta asiointi - Kansalaiset - Kanta.fi)

Omakannassa koronatodistuksen voi tallentaa tai tulostaa. Jos tulostaminen ei ole mahdollista kotona, voi todistuksen tulostaa esimerkiksi kirjastojen tai muiden julkisten tilojen tai yritysten tulostuspalveluja käyttäen. (yhteiskäyttökoneiden turvakäytännöt huomioiden). 

Todistus voidaan tulostaa omassa hoitotiimissä (terveysasemat) siinä tapauksessa, että sen tulostaminen tai tallentaminen Omakannasta ei ole muulla tavoin mahdollista joko itse tai toisen avustamana.

Huom! Koronarokotusten tulostuksessa terveysasemilla on tällä hetkellä ruuhkaa. Jono on noin viikon mittainen.

 

Viranomaisten ohjeita ja yleistä tietoa koronaviruksesta


Valtioneuvosto ja hallituksen linjaukset: valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa tilannetta ja päivittää tiedot koronaviruksen esiintymisestä sekä ohjeista tartuntojen torjumiseksi: Ajankohtaista koronaviruksesta Covid- 19.

Aluehallintoviraston (AVI) tekemät päätökset: www.avi.fi

Tietoa Kelan tartuntatautipäivärahasta.

Kuntaliiton sivuilta löytyy viranomaisten toimivaltuudet tartuntataudin torjunnassa sekä poikkeusolojen valmiuslaki.

Videokampanja koronasta nuorille (Kuopion kaupunki ja KYS)

 

Koronavirus ja matkustaminen

Ohjeet Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille (THL)

Instructions for passengers and employees arriving in Finland (THL)


Matkustatko Suomeen? FINENTRY-verkkopalvelu sujuvoittaa maahantuloa ja koronavirustestausta.

Are you travelling to Finland? The FINENTRY web service ensures a smooth arrival and coronavirus testing.

Ulkoministeriön sivuilta löytyy tietoa muun muassa matkustamisesta ja Matkustustiedotteet.

Tietoa koronaviruksesta eri kielillä


Kuopion kaupunki: Information about Coronavirus

Yleistä koronatietoa: Ohjeita kansalaisille koronaviruksesta eri kielillä (THL)

Neuvontaa eri kielillä koronaviruksesta, mm. yleiset karanteeniohjeet: Coronavirus information in different languages including general instructions for people in quarantine (City of Helsinki)
(Huom. yhteystiedot koronaepäilyssä: Miten toimit, jos epäilet saaneesi tartunnan

Saavutettavaa ja monikielistä koronavirustietoa: Saavutettavaa koronavirusviestintää (STM)

Miten pärjäät kotona, jos et pääsisi kauppaan?


Kotivaralla tarkoitetaan ruokaa ja muita välttämättömyystarvikkeita, joita olisi hyvä löytyä kotoa, jos kauppaan ei pääsisi. Lue lisää: Tietoa kotivarasta.

Alueellisen "koronanyrkin" tiedotteet Alueellisen "koronanyrkin" tiedotteet

Ajantasainen tieto Pohjois-Savon koronavirustilanteesta KYSin verkkosivuilta

Kasvomaskien jakaminen Kuopiossa Kasvomaskien jakaminen Kuopiossa

Tarvitsen apua -lomake Tarvitsen apua -lomake

Tarvitsen apua -lomake on on matalan kynnyksen avunpyyntökanava lapsiperheille ja nuorille poikkeusolojen aikana.

Yhteydenottoon vastataan 1–5 arkipäivän kuluessa.

Yhteydenottolomake