Tukea nuorille poikkeustilanteessa

Tällä sivulla kerrotaan Kuopion kaupungin palveluista nuorille poikkeustilanteessa:

Koronaviruksen aiheuttama erityistilanne kysyy jokaiselta perheen jäseneltä joustokykyä, kärsivällisyyttä ja epävarmuuden sietokykyä. Perheissä, joissa tilanne on jo valmiiksi haasteellinen, tämä poikkeustilanne saattaa pahentaa tilannetta.

On tärkeää, että koulunkäynnin ja arjen rytmi säilyy ja kaikki opiskelevat näissä oloissa parhaansa mukaan. Elämässä täytyy löytää tarpeeksi tilaa myös ns. mukavalle tekemiselle. Jos koulunkäynnissä on ongelmia, kannattaa ottaa yhteyttä opiskeluhuollon kuraattoriin tai psykologiin, ja oppimisen vaikeuksissa tulee olla yhteydessä opettajaan/erityisopettajaan.

Luotettavaa tietoa koronatilanteesta löydät THL:n sivuilta ja Kuopion kaupungin sivuilta.
 

Kuopion nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut kohtaavat nuoria monipuolisesti, myös verkossa, mm. Discordissa (lue lisää: Nuorisonohjaajat discordissa!), joka on tarkoitettu kommunikoinnin välineeksi pelatessa tai keskustelualustaksi muuhun toimintaan. Ohjaajat tavoittaa myös muilla nuorisotilojen some-kanavilla, katso tarkemmin tilojen omilta Po1nt-sivuilta (https://po1nt.fi/kuopio). Lisäksi nuorisonohjaajiin voi ottaa yhteyttä WhatsAppin kautta, tekstiviestein tai soittamalla.

Po1ntin chatissa nuorella tai vanhemmalla on mahdollisuus keskustella nuorisonohjaajan tai muun asiantuntijan kanssa anonyymisti mieltä painavista asioista. ja Po1ntin Läksytuki on apuna läksyjen teossa. Katso lisää: www.po1nt.fi/chat.

Nuorisotyöntekijät myös jalkautuvat ja käyvät ulkona liikkuvien nuorten kanssa keskustelua.
 

Tukiopetus ja erityisopetus

Poikkeuksellisessa tilanteessa oppilas tai opiskelija voi tarvita tukiopetusta oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvissä vaikeuksissa. Oppilas tai huoltaja voi keskustella tukiopetuksen tarpeesta opettajan kanssa ja sopia järjestämisen ajankohdat.

Kouluissa ollaan myös varauduttu tukiopetuksen lisääntyneeseen tarpeeseen.

Erityisopettaja voi antaa opetusta etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti tukea tarvitseville oppilaille. Hänellä voi tämän lisäksi olla myös päivystysaikoja, jolloin kuka tahansa oppilas tai huoltaja voi olla häneen yhteydessä tuen tarpeesta tai muista asioista, joissa tarvitsevat neuvoja tai ohjausta.

Yhteydenotot aina opettajan/koulun kautta: www.kuopio.fi/kuopion-kaupungin-peruskoulut ja www.kuopio.fi/kuopion-kaupungin-lukiot
 

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut

 • Oppilas- ja opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin palvelut ovat käytettävissä. Tapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteydellä (puhelimitse tai videoyhteydellä). Sekä oppilaat että vanhemmat voivat ottaa yhteyttä samalla tavoin kuin aiemminkin: Wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostitse.
 • Kuopion opiskeluhuollon palvelut tavoittaa myös Po1nt-chatin kautta (www.po1nt.fi/chat) arkisin klo 10-12 välillä. Chat toimii anonyymisti ja vastaamassa on sekä perusopetuksessa että toisella asteella työskenteleviä kuraattoreita ja psykologeja. Klo 12 jälkeen chatissa vastaavat nuorisotyöntekijät. 
 • Osa Kuopion perusopetuksen kuraattoreista löytyy myös Instagramista. Seurantaan voi ottaa #kuopionkuraattorit. 2.asteella käytössä on edelleen myös Tukea toiseen -sivusto (https://tukeatoiseen.fi/) ja Instagram sekä Facebook-tili.
 • Kuraattorin ja psykologin yhteystiedot löytyvät koulujen verkkosivuilta (ks. www.kuopio.fi/kuopion-kaupungin-peruskoulut) sekä Kuopion kaupungin sivuilta www.kuopio.fi/oppilaan-ja-opiskelijan-tukipalvelut.
 • Toisen asteen opiskelijat löytävät työntekijöiden yhteystiedot täältä: https://tukeatoiseen.fi/ota-yhteytta/psykologit-ja-kuraattorit/ sekä oppilaitosten sivuilta.


Psykologiin/kuraattoriin voi olla yhteydessä aina silloin, jos/kun:

 • tuntuu, että jokin asia mietityttää tai huolettaa esim. kaverisuhteet, välit vanhempiin, mieliala, koulumotivaatio, päihteet, ajanhallinnan ja elämänhallinnan pulmat.
 • poikkeustilanne herättää kysymyksiä ja pohdintoja arkisiin asioihin liittyen erityisesti itsenäisesti asuvalla nuorella - etsitään tarvittaessa luotettavaa tietoa yhdessä arjessa selviämiseen!
 • tuntuu esimerkiksi, että läksyjen ja tehtävien teko onnistu, “eristysolot” ja korona-asiat ahdistavat jne. 
 • päivään ja läksyjen tekoon on vaikea löytää hyvää rytmiä, tulee riitoja vanhempien/sisarusten kesken tai some valtaa mielen ja ajatukset. Voidaan miettiä keinoja rentoutumiseen, mikäli se on tarpeen.
 • haluaa keskustella luottamuksellisesti aikuisen kanssa. Voidaan tukea sosiaalisten suhteiden ja mielekkään tekemisen vahvistamisessa ja auttaa nuorta näkemään elämässä olevia positiivisiakin puolia.
 • vanhempi kaipaa tukea, ohjausta ja neuvontaa. 
   

Kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon palvelut

Perusopetuksen oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin.

Vastaanottoajoille otetaan oppilaat, opiskelijat ja perheet vain silloin, kun kenelläkään ei ole hengitystieoireita.

Kouluterveydenhoitajat ja opiskeluterveydenhoitajat tavoittaa samoista puhelinnumeroista kuin tähänkin saakka. Yhteydenotot pyydämme mieluiten puhelimitse. Katso yhteystiedot: www.kuopio.fi/kouluterveydenhuolto ja www.kuopio.fi/opiskelijoiden-terveydenhuolto
 

Nuorten mielenterveyspalvelut

Nuorten vastaanotto Sihti palvelee kuopiolaisten ja Kuopiossa opiskelevien nuorten aikuistumiseen ja yleisesti mielenterveyteen liittyvissä asioissa myös poikkeustilanteessa. Sihtiin voi hakeutua esimerkiksi koulunkäyntiin, opiskeluun, aikuistumiseen ja ihmissuhteisiin sekä mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa. Sihdissä pohditaan ratkaisuja nuoren mieltä askarruttaviin ongelmiin sekä selvitellään tarvetta jatkotutkimukseen ja hoitoon yhdessä muiden perusterveydenhuollon tahojen kanssa.

Lisätietoja: www.kuopio.fi/mielenterveys   

Yhteydenottopyyntö Yhteydenottopyyntö

 • Tarvitsen apua -lomake on on matalan kynnyksen avunpyyntökanava lapsiperheille ja nuorille. Yhteydenottoon vastataan 1–5 arkipäivän kuluessa.

Järjestöjen tukea nuorille Järjestöjen tukea nuorille