Ympäristönsuojelun luvat ja valvonta


Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta. Lautakunnan alaisuudessa toimii alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, jolle lautakunta on delegoinut valtaansa useissa ympäristönsuojeluun liittyvissä lupa- ja valvonta-asioissa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin.

Tietyistä toiminnoista tulee ympäristönsuojelulain mukaan tehdä lupahakemus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto ja kalankasvatus. Myös luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutusta lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa.

Alasivuilta löydät lisää tietoa ympäristönsuojelun valvonnasta sekä luvista ja ilmoituksista.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Suokatu 42
PL 1097, 70111 Kuopio
017 182 111 (vaihde)

ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi