Ranta-asemakaavoitus 


Ranta-asemakaava on ranta-alueen rakentamista ohjaava kaava, joka laaditaan silloin, kun suunniteltu hanke poikkeaa ranta-alueen yleiskaavasta. Maanomistaja voi laadituttaa kustannuksellaan ranta-asemakaavan omistamalleen ranta-alueelle. Ennen kaavan laatimiseen ryhtymistä on neuvoteltava kaupungin (strateginen maankäyttö, ent. yleiskaavoitus) kanssa ranta-asemakaavan soveltumisesta kyseiseen tapaukseen.

Ranta-asemakaavatyön aloitusvaiheessa maanomistajan tulee toimittaa kaupungille (asemakaavoitus) laadituttamansa osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ranta-asemakaavasta järjestetään maanomistajan, kaupungin ja ranta-asemakaavan laatijan välinen neuvottelu. Lisäksi kaavasta pidetään aina viranomaisneuvottelu. Muutoin kaavoitusprosessi, nähtävänäoloista tiedottaminen ja osallistuminen vastaavat asemakaavaprosessia.

Lisätietoa ranta-asemakaavoituksen periaatteista (pdf).
Ranta-asemakaavoituksen periaatteet (pdf) s. 7 yhteyshenkilö on vaihtunut. Ranta-asemakaavatiedustelut (ma - ke) Pasi Ronkainen 044 7185 433.

Voimaan tulleet ranta-asemakaavat ja niihin liittyvät pdf-tiedostot löytyvät Kuopion Karttapalvelusta.

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu

Kaavoituksen asiakaspalvelu on lomien vuoksi suljettu 19.7. - 30.7.2021.

aamupäivä (8 - 12)
kaavoitusinsinööri
Jukka Holopainen
044 718 5418
jukka.holopainen(at)kuopio.fi

ma, ti, ke iltapäivä (12 - 16)
kaavoitusinsinööri
Pasi Ronkainen
044 718 5433
pasi.ronkainen(at)kuopio.fi